Våld i hemmet – barns strategier

Information om publikationen

25 barn och ungdomar boende på kvinnojourer runt om i Norge har intervjuats om sina handlingar under våldsepisoden och sina upplevelser av mötet med polis, socialtjänst och skola.