Kvinnofrid : Synen på våldtäkt och konstruktionen av kön i Sverige 1600-1800

  • ISBN: 9155454194
  • Författare: Karin Hassan Jansson
  • Avsändare: Uppsala universitet
  • Läs mer: SwePub