Foto på yrkesverksam person som samtalar med hjälpsökande utsatt för våld.

Webbstöd för kommuner

Ett metod- och kompetensstöd för kommunernas arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Kommun förebygger våld i skolan

LÄRANDE EXEMPEL. Elevhälsan i Högsby kommun i Kalmar län genomför tillsammans med rektorer, pedagoger och annan skolpersonal en stor satsning på att förebygga våld i de kommunala skolorna. De förebyggande insatserna vänder sig till elever från förskolan till och med högstadiet. Josefin Boman är kurator vid Elevhälsan och Charlotte Lindgren är verksamhetschef. 
Lärande exempel om förebyggande insatser mot våld i skolor i Högsby.
Intervju med Länsstyrelsen Kalmar län om resurser för skolan. 

Kommunpolitiker går Webbkurs om våld

LÄRANDE EXEMPEL. I Emmaboda kommun utbildas alla förtroendevalda om utsatthet för våld med ”Webbkurs om våld”. Samtliga 900 kommunanställda ska också gå kursen under den pågående kampanjen ”#Deträckernu!!” som är kommunens initiativ för arbetet mot våld.

På bara några månader har utbildningssatsningen dragits igång. Initiativtagare är folkhälsosamordnare Louise Sandqvist på kommunledningskontorets kansliavdelning i Emmaboda.

Lärande exempel om Emmaboda kommuns utbildningssatsning.
Lärande exempel med intervjuer med ledamöter i kommunfullmäktige.

Samverkan underlättar för våldsutsatta att få hjälp

Spjutspetsgruppen i Höganäs kommun som visar fyra kvinnor vid ett mötesbord.

LÄRANDE EXEMPEL. På socialkontoret i Höganäs kommun har flera enheter samverkat kring klienter som är utsatta för våld både internt och externt under många år. Med tydliga roller och korta kontaktvägar kan klienterna få snabbare insatser.

Lärande exempel om samverkan i Höganäs kommun.

Material för arbetet mot våld från Socialstyrelsen

omslaget till socialstyrelsens utbildningsmaterial med en illustration som föreställer en stor person som kramar en liten person.

Socialstyrelsen har tagit fram flera olika stöd för arbetet med mäns våld mot kvinnor, däribland utbildningsmaterial, studiehandledning samt stöd för chefer.

"Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld  – ett utbildningsmaterial för socialtjänsten" vänder sig i första hand till personal och chefer inom socialtjänsten som i sitt arbete kan komma att möta personer som utsätts för våld men som söker stöd hos socialtjänsten av andra skäl.

Socialstyrelsens webbsida om stöden för arbetet med mäns våld mot kvinnor
Socialstyrelsens utbildningsmaterial "Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld – ett utbildningsmaterial för socialtjänsten" (pdf, 2021)

Utbildningsfilmer om att fråga om våld

Kollage med bilder ur utbildningsfilmerna som visar på olika sätt att ställa frågor om våld inom kommunens verksamheter

För att ge socialtjänsten och andra yrkesverksamma inom kommunen stöd i arbetet med att ställa frågor om våldsutsatthet har NCK tillsammans med länsstyrelserna tagit fram sex utbildningsfilmer. Filmerna är även syntolkade. De har sedan tidigare textning på svenska och engelska.
Sidan med de syntolkade utbildningsfilmerna
Sidan med de sex utbildningsfilmerna

I webbstödet finns också filmer om prostitution, systematisk uppföljning, sexuella trakasserier samt en film om Socialstyrelsens kartläggning av att ställa frågor om våld. 
Film om våld och prostitution
Film om systematisk uppföljning inom socialtjänsten
Film om sexuella trakasserier
Film om Socialstyrelsens kartläggning av att ställa frågor om våld

Informationsfilm om Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen presenteras i en kort film som kan beställas från Nationellt centrum för kvinnofrid

NCK har tagit fram en informationsfilm om den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. För att fler ska få kännedom om stödtelefonen är filmen översatt till en rad olika språk, såsom engelska, arabiska, farsi, spanska, somaliska och thailändska. Den är anpassad för sociala medier och går enkelt att ladda hem. Den har även anpassats till väntrums-tv i en mycket kort version (10 sekunder). 

Hjälp till att sprida numret till Kvinnofridslinjen 020-50 50 50!
Nedladdningsbar informationsfilm om Kvinnofridslinjen

Om webbstöd för kommuner

Webbstöd för kommuner är ett metod- och kompetensstöd för kommunernas och socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. I webbstödet hittar du regelverk, kunskap och information om att arbeta med människor som utsatts för våld. Webbstödet har tagits fram av länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid. 

Grafisk profil webbstöd för kommuner

Kontaktuppgifter till webbstödet

Projektledare för "Webbstöd för kommuner" är Annika Engström, Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet.
e-post: annika.engstrom@nck.uu.se
telefon: 018-611 99 24

För nedladdning:

Här hittar du en så kallad banner att använda på din egen webbplats för att sprida information om "Webbstöd för kommuner". För att spara bannern på din dator, högerklicka på bilden och välj "Spara bild som...".

Webbstöd banner

NCK har även i samverkan med Socialstyrelsen utvecklat ett webbstöd för yrkesverksamma inom vården.
Till Webbstöd för vården 

Senast uppdaterad: 2022-01-10