Foto på yrkesverksam person som samtalar med hjälpsökande utsatt för våld.

Webbstöd för kommuner

Ett metod- och kompetensstöd för kommunernas arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Informationsfilm om Kvinnofridslinjen

Illustration ur filmen om Kvinnofridslinjen

Nu finns det en kort informationsfilm om den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. Vill du ladda hem filmen och visa den i ditt arbete inom kommunen? Mejla din beställning till info@nck.uu.se. 

Kvinnofridslinjen 020-50 50 05 drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid på uppdrag av regeringen. Länk till filmen om Kvinnofridslinjen

Kunskap för fler orosanmälningar

LÄRANDE EXEMPEL. Ökad kunskap ska göra förskolepedagoger i Järfälla kommun trygga i att göra orosanmälningar till socialtjänsten om barn som far illa. Länsstyrelsen i Stockholm driver tillsammans med förskolechef Helen Josefsson ett kunskapshöjande projekt för personal och barn. Grunden i arbetet är Brottsförebyggande rådets material "Liten och trygg".
Läs hela reportaget från Järfälla kommun

Kommuner utbildas genom samverkan

LÄRANDE EXEMPEL Det kan vara en utmaning för kommuner att se till att kunskap och kompetens om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer alltid finns inom alla verksamheter. I Skåne har därför Kompetenscentrum mot våld i nära relationer bildats. De erbjuder länets kommuner kontinuerlig utbildning. Efter fem års verksamhet samarbetar de med 19 olika kommuner. 

Läs hela reportaget

Filmer om att fråga om våld

Kollage med bilder ur utbildningsfilmerna

För att ge socialtjänsten och andra yrkesverksamma inom kommunen stöd i arbetet med att ställa frågor om våldsutsatthet har NCK tillsammans med länsstyrelserna tagit fram sex utbildningsfilmer. Filmerna är även syntolkade. De har sedan tidigare textning på svenska och engelska.
Länk till syntolkade filmer
Länk till utbildningsfilmerna

I webbstödet finns också filmer om prostitution, systematisk uppföljning, sexuella trakasserier samt en film om Socialstyrelsens kartläggning av att ställa frågor om våld. 
Länk till film om prostitution
Länk till film om systematisk uppföljning
Länk till film om sexuella trakasserier
Länk till film om kartläggningen

Om webbstödet

Webbstöd för kommuner är ett metod- och kompetensstöd för kommunernas och socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. I webbstödet hittar du regelverk, kunskap och information om att arbeta med människor som utsatts för våld. Webbstödet har tagits fram av länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid. 

Grafisk profil webbstöd för kommuner

Kontaktuppgifter till webbstödet

Annika Engström, Nationellt centrum för kvinnofrid
e-post: annika.engstrom@nck.uu.se
telefon: 018-611 99 24

För nedladdning:

För att spara bannern på din egen dator, högerklicka på bilden och välj "Spara bild som...".

Webbstöd banner

NCK har även ett webbstöd för vården som utvecklats i samarbete med Socialstyrelsen.