Foto på yrkesverksam person som samtalar med hjälpsökande utsatt för våld.

Webbstöd för kommuner

Ett metod- och kompetensstöd för kommunernas arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Allt fler studenter går webbkursen

LÄRANDE EXEMPEL. Antalet studenter som genomfört webbkursen om våld har ökat stadigt de senaste åren. Hittills har fler än 9 600 studenter genomfört kursen. En av dessa är Sanna Frykman, som läser sista terminen till socionom vid Mittuniversitetet i Östersund.

– För mig innebar det ett värdefullt första möte med kunskap om våld i nära relationer och då betyder det mycket att ha tillgång till bra information, säger hon.

Lärande exempel om studenter som gått webbkurs om våld

Kommuner testar Kriminalvårdens behandlingsprogram

LÄRANDE EXEMPEL. Behandlingsprogrammet Predov är utvecklat av Kriminalvården för personer som använt våld i nära relationer. Det ska i första hand bedrivas inom frivård och på anstalt. Men tanken är att Predov även ska kunna användas för personer som söker behandling på frivillig väg. Något som nu har testats inom ramen för ett pilotprojekt i Södertälje, Malmö, Jönköping och Lycksele. Lärande exempel om behandlingsprogrammet Predov

Samarbete mot prostitution i fyra län

LÄRANDE EXEMPEL. Prostitutionen är utbredd även på mindre orter i landet. Det visar kartläggningar av annonser på nätet som erbjuder sex mot ersättning i norra Sverige som länsstyrelserna i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten har genomfört.

Annonserna har analyserats utifrån aspekter som kön, ålder, nationalitet och typ av tjänst. Analyserna visar att det oftast är kvinnor som säljer sex, att de är främst i åldrarna 18 till 35 år samt att de allra flesta är födda i Sverige. 

Lärande exempel om kartläggningar av prostitution på nätet

Omslagen till de två kartläggningarna av prostitution i fyra norrlandslän

Webbutbildning om sexuell exploatering

Jämställdhetsmyndigheten har utvecklat en ny webbutbildning, "Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel". Utbildningen ger en introduktion till vad sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel är. Den vänder sig till yrkesverksamma som möter barn eller vuxna som befinner sig i en utsatt livssituation. Webbutbildningen är indelad i fem kapitel som innehåller text, film och ljudreportage.
Jämställdhetsmyndighetens webbutbildning "Sexuell exploatering"

Illustration från webbutbildningen som visar en ung person i en urban miljö.

Tema utbildning i nytt nummer av magasin

Nu finns ett nytt nummer av NCK:s magasin ”Att arbeta mot våld” som vänder sig till dig som möter våldsutsatta i din yrkesroll. Den här gången är temat utbildning. Numret berättar bland annat om socialtjänstens fältsekreterare i Mölndals stad som har utbildat skol- och fritidspersonal om våld i ungas nära relationer. Och om Karlshamn som ska utbilda alla anställda i kommunen, som en del i folkhälsoarbetet.

Beställ kostnadsfritt! Mejla till info@nck.uu.se

Nyhet om det nya magasinsnumret och nedladdningsbar pdf
Webbsida med information om samtliga nummer av magasinet "Att arbeta mot våld"

Lärande exempel om fältsekreterare i Mölndals stad som utbildar skol- och fritidspersonal
Lärande exempel om Karlshamns satsning på utbildning om våld

Utbildningsfilmer om att fråga om våld

Kollage med bilder ur utbildningsfilmerna som visar på olika sätt att ställa frågor om våld inom kommunens verksamheter

För att ge socialtjänsten och andra yrkesverksamma inom kommunen stöd i arbetet med att ställa frågor om våldsutsatthet har NCK tillsammans med länsstyrelserna tagit fram sex utbildningsfilmer. Filmerna är även syntolkade. De har sedan tidigare textning på svenska och engelska.
Sidan med de syntolkade utbildningsfilmerna
Sidan med de sex utbildningsfilmerna

I webbstödet finns också filmer om prostitution, systematisk uppföljning, sexuella trakasserier samt en film om Socialstyrelsens kartläggning av att ställa frågor om våld. 
Film om våld och prostitution
Film om systematisk uppföljning inom socialtjänsten
Film om sexuella trakasserier
Film om Socialstyrelsens kartläggning av att ställa frågor om våld

Informationsfilm om Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen presenteras i en kort film som kan beställas från Nationellt centrum för kvinnofrid

NCK har tagit fram en informationsfilm om den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. För att fler ska få kännedom om stödtelefonen är filmen översatt till en rad olika språk, såsom engelska, arabiska, farsi, spanska, somaliska och thailändska. Den är anpassad för sociala medier och går enkelt att ladda hem. Den har även anpassats till väntrums-tv i en mycket kort version (10 sekunder). 

Hjälp till att sprida numret till Kvinnofridslinjen 020-50 50 50!
Nedladdningsbar informationsfilm om Kvinnofridslinjen

Om webbstöd för kommuner

Webbstöd för kommuner är ett metod- och kompetensstöd för kommunernas och socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. I webbstödet hittar du regelverk, kunskap och information om att arbeta med människor som utsatts för våld. Webbstödet har tagits fram av länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid. 

Grafisk profil webbstöd för kommuner

Kontaktuppgifter till webbstödet

Projektledare för "Webbstöd för kommuner" är Annika Engström, Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet.
e-post: annika.engstrom@nck.uu.se
telefon: 018-611 99 24

För nedladdning:

Här hittar du en så kallad banner att använda på din egen webbplats för att sprida information om "Webbstöd för kommuner". För att spara bannern på din dator, högerklicka på bilden och välj "Spara bild som...".

Webbstöd banner

NCK har även i samverkan med Socialstyrelsen utvecklat ett webbstöd för yrkesverksamma inom vården.
Till Webbstöd för vården 

Senast uppdaterad: 2021-09-01