Foto på yrkesverksam person som samtalar med hjälpsökande utsatt för våld.

Webbstöd för kommuner

Ett metod- och kompetensstöd för kommunernas arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Samarbete mot prostitution i fyra län

Omslagen till de två kartläggningarna av prostitution i fyra norrlandslän

LÄRANDE EXEMPEL. Prostitutionen är utbredd även på mindre orter i landet. Det visar kartläggningar av annonser på nätet som erbjuder sex mot ersättning i norra Sverige som länsstyrelserna i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten har genomfört.

Annonserna har analyserats utifrån aspekter som kön, ålder, nationalitet och typ av tjänst. Analyserna visar att det oftast är kvinnor som säljer sex, att de är främst i åldrarna 18 till 35 år samt att de allra flesta är födda i Sverige. 

Lärande exempel om kartläggningar av prostitution på nätet

VIP lyfter samtal om samtycke

LÄRANDE EXEMPEL. Eskilstuna kommun har utvecklat sitt VIP-program för unga och vuxna med funktionsnedsättning. Nu finns det till exempel övningar som handlar om samtycke, sexualitet och den egna kroppen. Syftet med VIP är att ge deltagarna möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med varandra för att därmed öka insikten om sig själv och andra.

– Deltagarna får ökade kunskaper om bland annat våld, makt och samtycke och det främjar förutsättningarna för god hälsa, säger Linda Winter Vikström,utvecklare för VIP-programmet vid Eskilstuna kommun.

Lärande exempel om det omarbetade VIP-programmet för unga och vuxna med funktionsnedsättning.

Vita plastmuggar som någon har ritat ansikten med olika känslouttryck på.

Tema utbildning i nytt nummer av magasin

Nu finns ett nytt nummer av NCK:s magasin ”Att arbeta mot våld” som vänder sig till dig som möter våldsutsatta i din yrkesroll. Den här gången är temat utbildning.

Numret berättar bland annat om socialtjänstens fältsekreterare i Mölndals stad som har utbildat skol- och fritidspersonal om våld i ungas nära relationer. Och om Karlshamn som ska utbilda alla anställda i kommunen, som en del i folkhälsoarbetet. Magasinet beställer du kostnadsfritt i mejl till info@nck.uu.se

Nyhet om det nya magasinsnumret och nedladdningsbar pdf
Lärande exempel om fältsekreterare i Mölndals stad som utbildar skol- och fritidspersonal
Lärande exempel om Karlshamns satsning på utbildning om våld

Utbildningsfilmer om att fråga om våld

Kollage med bilder ur utbildningsfilmerna som visar på olika sätt att ställa frågor om våld inom kommunens verksamheter

För att ge socialtjänsten och andra yrkesverksamma inom kommunen stöd i arbetet med att ställa frågor om våldsutsatthet har NCK tillsammans med länsstyrelserna tagit fram sex utbildningsfilmer. Filmerna är även syntolkade. De har sedan tidigare textning på svenska och engelska.
Sidan med de syntolkade utbildningsfilmerna
Sidan med de sex utbildningsfilmerna

I webbstödet finns också filmer om prostitution, systematisk uppföljning, sexuella trakasserier samt en film om Socialstyrelsens kartläggning av att ställa frågor om våld. 
Film om våld och prostitution
Film om systematisk uppföljning inom socialtjänsten
Film om sexuella trakasserier
Film om Socialstyrelsens kartläggning av att ställa frågor om våld

Informationsfilm om Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen presenteras i en kort film som kan beställas från Nationellt centrum för kvinnofrid

NCK har tagit fram en informationsfilm om den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. För att fler ska få kännedom om stödtelefonen är filmen översatt till en rad olika språk, såsom engelska, arabiska, farsi, spanska, somaliska och thailändska. Den är anpassad för sociala medier och går enkelt att ladda hem. Den har även anpassats till väntrums-tv i en mycket kort version (10 sekunder). 

Hjälp till att sprida numret till Kvinnofridslinjen 020-50 50 50!
Nedladdningsbar informationsfilm om Kvinnofridslinjen

Om webbstöd för kommuner

Webbstöd för kommuner är ett metod- och kompetensstöd för kommunernas och socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. I webbstödet hittar du regelverk, kunskap och information om att arbeta med människor som utsatts för våld. Webbstödet har tagits fram av länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid. 

Grafisk profil webbstöd för kommuner

Kontaktuppgifter till webbstödet

Projektledare för "Webbstöd för kommuner" är Annika Engström, Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet.
e-post: annika.engstrom@nck.uu.se
telefon: 018-611 99 24

För nedladdning:

Här hittar du en så kallad banner att använda på din egen webbplats för att sprida information om "Webbstöd för kommuner". För att spara bannern på din dator, högerklicka på bilden och välj "Spara bild som...".

Webbstöd banner

NCK har även i samverkan med Socialstyrelsen utvecklat ett webbstöd för yrkesverksamma inom vården.
Till Webbstöd för vården 

Senast uppdaterad: 2021-03-24