”Prostitution är våld”

Petra Tammert Seidefors är senior utredare för prostitution och människohandel på Jämställdhetsmyndigheten. I expertfilmen berättar hon om vad som är bra för anställda inom socialtjänsten att känna till när det gäller prostitution. 

Numera sker exempelvis prostitutionen främst sker via annonssidor på internet. Det är också främst kvinnor som befinner sig i prostitution och det är oftast män som köper sexuella tjänster. Petra Tammert Seidefors påpekar vidare att det är av betydelse att se prostitution och människohandel som våld.

– Prostitution är en del av mäns våld mot kvinnor, säger hon.

Se filmen med Petra Tammert Seidefors:

Expertfilm: Arbete mot prostitution

Läs mer om prostitution och människohandel

I ett lärande exempel från Umeå kan du läsa om hur socialtjänsten och Polisen med framgång arbetar mot prostitution. 

Läs mer i ämnesguiden särskild sårbarhet i NCK:s kunskapsbank: Utnyttjande i prostitution samt Människohandel för sexuella ändamål.

Nationellt metodstödsteam mot prostitution och människohandel är ett nätverk som leds av Jämställdhetsmyndigheten och består av myndigheter som arbetar mot prostitution och alla former av människohandel. För yrkesverksamma finns en stödtelefon: 020-390 000