Att arbeta med våldsutsatta kvinnor

Foto på personal inom socialtjänsten som sitter i ett mötesrum och antecknar.

Socialtjänsthandläggaren kan beskrivas som en lots som stödjer och söker skydda den som utsatts för våld. Hjälpen bör ges utifrån ett helhetsperspektiv som tar fasta på den våldsutsattas hela livssituation. 

För att kvinnor och män som utsätts för våld ska få det stöd och den hjälp de har rätt till enligt lagen måste socialtjänsten utreda vilka insatser som individen behöver. 

Att fråga om våld
Att utreda våldsutsatta vuxna
Socialtjänstens insatser

Frågor och svar från SKR kring bostad

För den som utsätts för våld i nära relation kan en flytt vara enda sättet att skydda sig själv och sina barn. Samtidigt har våldsutsatta mycket svårt på bostadsmarknaden. Sveriges kommuner och regioner, SKR, har tagit fram frågor och svar om kommuners möjligheter att stödja våldsutsatta med bostad. 

Socialnämnden har ett generellt ansvar för brottsoffer och ska särskilt beakta kvinnor och barn som utsatts för våld eller andra övergrepp, enligt socialtjänstlagen. I lagen finns inga bestämmelser som ger bostadslösa en allmän rätt att få en bostad. Däremot bör socialtjänsten erbjuda våldsutsatta personer stöd och hjälp att ordna boende, skriver SKR.
SKR:s webbsida med frågor och svar om boende för våldsutsatta 

Trehundra chefer ska fråga om våld

Porträttfoton på Gerd Eriksson Holmgren och Lena Johansson.

LÄRANDE EXEMPEL. I Trollhättan utbildas alla kommunens trehundra chefer om våld i nära relationer. Nu ska varje anställd få frågor om våldsutsatthet under medarbetarbetarsamtalet med chefen. Genom att ställa frågan till alla hoppas man se till att utsatta lättare får hjälp. Foto: Sebastian Lamotte. 
Hela reportaget om utbildningen av Trollhättan kommuns alla chefer

Film om kartläggning av frågor om våld

Mariana Dufort är forskare på Socialstyrelsen och har genomfört en kartläggning av förekomsten av frågor om våldsutsatthet och våldsutövande i socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Kartläggningen visar att de flesta enheter inom socialtjänsten ställer frågor om våld men att endast en tredjedel ställer frågor på rutin. Två tredjedelar ställer frågor vid misstanke. 
Expertfilmen om Socialstyrelsens kartläggning av förekomsten av frågor om våld

Mariana Dufort är forskare på Socialstyrelsen och har genomfört en kartläggning av förekomsten av frågor om våld.

Kvinnofridslinjen ger dig råd

Kvinnofridslinjens logotyp.

NCK driver den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen för kvinnor som utsatts för hot, våld och sexuella övergrepp. Har du frågor i ditt arbete för våldsutsatta kvinnor? Ring till Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50 dygnet runt för att få råd och stöd. Kvinnofridslinjens webbplats

Vad säger Socialstyrelsen?

7 kap. Insatser
Insatser till våldsutsatta vuxna och barn i vissa situationer

Allmänna råd
Socialnämnden bör kunna erbjuda stöd och hjälp i form av bl.a.
– information och råd,
– stödsamtal,
– hjälp att ordna stadigvarande boende,
– stöd i föräldraskap,
– förmedling av kontakt med frivilligorganisationer och andra aktörer,
– hjälp vid kontakt med hälso- och sjukvården och andra myndigheter,
t.ex. Polisen och Skatteverket.

Senast uppdaterad: 2022-01-13