Att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck

Socialtjänsten har ett tydligt ansvar att ge stöd och hjälp till dem som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Kunskap om vad som utmärker hedersrelaterat våld och förtryck behövs för att personal inom socialtjänsten ska kunna uppmärksamma dem som utsätts eller riskerar att utsättas för våldet samt för att kunna ge ett professionellt bemötande.

Socialtjänstens utredningar, insatser och riskbedömningar behöver vara anpassade till utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck.  

Att arbeta mot hedersvåld

Socialtjänsten stöttar skolan

LÄRANDE EXEMPEL. I Norrköpings kommun finns sedan ett par år tillbaka en konsultativ grupp för lärare, kuratorer, förskolepersonal och handläggare som behöver diskutera hur de ska agera för barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. 

– Det vanligaste är att eleven har tagit kontakt med någon på skolan för att få prata om sin situation, säger Malin Jonsson, socialsekreterare i Norrköping.
Hela reportaget om hur socialtjänsten stöttar skolan i frågor om heder

Socialtjänsten i Norrköping som samarbetar med skola och polis kring hedersrelaterat våld och förtryck

Ny webbkurs om heder

Illustration från Länsstyrelsen Stockholms webbkurs om heder.

Länsstyrelsen Stockholm har utvecklat "Webbkurs heder" med syfte att ge yrkesverksamma inom socialtjänst, skola och förskola en grundkunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. 
Länsstyrelsen Stockholms sida om webbkurs heder 

Stöd till yrkesverksamma om hedersvåld

Webbplatsen hedersförtryck.se drivs av Länsstyrelsen Östergötland. På webbplatsen finns information för dig som kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck som till exempel barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

Länsstyrelsen Östergötland driver även en nationell stödtelefon för dig som är yrkesverksam och som behöver råd och stöd. Numret är 010-223 57 60.
Länsstyrelsen Östergötlands webbplats hedersförtryck.se 

Vad säger Socialstyrelsen?

7 kap. Insatser
Insatser till våldsutsatta vuxna och barn i vissa situationer

Stöd och hjälp
1 § Socialnämnden ska erbjuda

1. våldsutsatta vuxna,
2. den som är under 18 år och har utsatts för våld eller andra övergrepp av sin partner, eller
3. den som är under 18 år och har utsatts för hedersrelaterat våld

insatser akut och på kort och lång sikt med utgångspunkt i behovet av skydd, stöd och hjälp. Utredningen, inklusive riskbedömningen, ska ligga till grund för bedömningen av vilka insatser som ska erbjudas.