Att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck

Socialtjänsten har ett tydligt ansvar att ge stöd och hjälp till dem som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Kunskap om vad som utmärker hedersrelaterat våld och förtryck behövs för att personal inom socialtjänsten ska kunna uppmärksamma dem som utsätts eller riskerar att utsättas för våldet samt för att kunna ge ett professionellt bemötande.

Socialtjänstens utredningar, insatser och riskbedömningar behöver vara anpassade till utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck.  

Läs mer om att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck 

Socialtjänsten stöttar skolan

LÄRANDE EXEMPEL. I Norrköpings kommun finns sedan ett par år tillbaka en konsultativ grupp för lärare, kuratorer, förskolepersonal och handläggare som behöver diskutera hur de ska agera för barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. 

– Det vanligaste är att eleven har tagit kontakt med någon på skolan för att få prata om sin situation, säger Malin Jonsson, socialsekreterare i Norrköping.
Läs reportaget från Norrköping

Ny webbkurs om heder

Länsstyrelsen i Stockholm har utvecklat "Webbkurs heder" med syfte att ge yrkesverksamma inom socialtjänst, skola och förskola en grundkunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. 
Läs mer om webbkurs heder

Stöd till yrkesverksamma om hedersvåld

Webbsidan hedersförtryck.se drivs av Länsstyrelsen Östergötland. På sidan finns information för dig som kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck som till exempel barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

Länsstyrelsen Östergötland driver även en nationell stödtelefon för dig som är yrkesverksam och som behöver råd och stöd. Numret är 010-223 57 60.
Till webbsidan hedersförtryck.se

Vad säger Socialstyrelsen?

7 kap. Insatser
Insatser till våldsutsatta vuxna och barn i vissa situationer

Stöd och hjälp
1 § Socialnämnden ska erbjuda

1. våldsutsatta vuxna,
2. den som är under 18 år och har utsatts för våld eller andra övergrepp av sin partner, eller
3. den som är under 18 år och har utsatts för hedersrelaterat våld

insatser akut och på kort och lång sikt med utgångspunkt i behovet av skydd, stöd och hjälp. Utredningen, inklusive riskbedömningen, ska ligga till grund för bedömningen av vilka insatser som ska erbjudas.