Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta

Foto på tre yrkesverksamma personer inom socialtjänsten som samtalar.

Socialtjänsten har enligt lag ansvar för att ge stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor och män, både i hetero- och hbtq-relationer. Även barn som upplevt våld har rätt till hjälp. 

Socialnämnden har ett särskilt ansvar för kvinnor som utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående och ska tänka på att de kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. 

Om socialtjänstens ansvar
Om samverkan
Om systematisk uppföljning

Expertfilm om systematisk uppföljning

Foto på Jenny Nybom.

Jenny Nybom är forskare på Socialstyrelsen och arbetar med stöd för systematisk uppföljning. Systematisk uppföljning syftar till att utveckla den egna verksamheten för klienternas skull. Det görs genom kartläggningar och analyser. Jenny Nybom föreslår att verksamheter startar med kartläggning i liten skala för att prova metoden. 
– Våga vara specifik i er fråga och börja stegvis, säger hon.
Se expertfilmen om systematisk uppföljning

Kvinnofridssamordnarens roll

LÄRANDE EXEMPEL. I arbetet för kvinnofrid har kvinnofridssamordnaren i en kommun ofta en nyckelroll. Men rollen kan se olika ut från kommun till kommun. I Södertälje verkar kvinnofridssamordnaren Kari Rooth för att arbetet mot våld ska vara närvarande i alla delar av samhällsplaneringen. 

Läs reportaget från Södertälje 
Foto: Mikael Wallerstedt

Foto på Kari Rooth. Fotograf: Mikael Wallerstedt.

Vad säger föreskrifterna?

7 kap. Insatser
Insatser till våldsutsatta vuxna och barn i vissa situationer

Stöd och hjälp
1 § Socialnämnden ska erbjuda
1. våldsutsatta vuxna,
2. den som är under 18 år och har utsatts för våld eller andra övergrepp av sin partner, eller
3. den som är under 18 år och har utsatts för hedersrelaterat våld
insatser akut och på kort och lång sikt med utgångspunkt i behovet av skydd, stöd och hjälp. Utredningen, inklusive riskbedömningen, ska ligga till grund för bedömningen av vilka insatser som ska erbjudas.