För dig som utbildar om våld

Foto på två socialsekreterare som sitter tillsammans vid en dator och diskuterar.

Här finns information för dig som utbildar om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Bland annat hittar du länkar till kommande utbildningar för kursledare, och uppföljningsträffar för dig som utbildar med hjälp av gruppspåret i Webbkurs om våld. 

Här kan du även ladda ned material att använda som stöd när du utbildar. 

Kurser, utbildningar och material är till större delen framtaget inom ramen för länsstyrelsernas, Socialstyrelsens och Nationellt centrum för kvinnofrids uppdrag att ge nationellt och regionalt kompetensstöd för arbetet mot våld i nära relationer. 

Boostingdag för utbildare!

Illustration från Webbkurs om våld. Välkommen till en boostingdag för dig som deltagit i länsstyrelsernas utbildning i att leda kurser om mäns våld mot kvinnor; kollega-utbildning i FREDA bedömningsmetoder; eller har i uppdrag att inom kommun/hälso- och sjukvård utbilda inom ovan nämnda områden.

Läs mer om boostingdagen

För dig som utbildar om särskild utsatthet

Illustration från materialet om utsatta grupper. Här kan du ladda ned Socialstyrelsens utbildningsmaterial och Powerpoints om särskilt utsatta grupper. Materialet riktar sig till dig som ska hålla i en utbildning.

Se och ladda ned materialet