Utbildning för dig som vill bli kursledare

Länsstyrelserna gav under våren en utbildningsdag för dig som vill bli kursledare och utbilda med hjälp av gruppspåret i Webbkurs om våld. 

Syftet med utbildningen är att skapa förutsättningar för kommuner, landsting och andra organisationer att kunna erbjuda grundläggande utbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i egen regi med stöd av en kursledare. Deltagarna får också pedagogiskt stöd att utbilda generellt.

Foto på utbildningsmanualen för webbkurs om våld.Webbkursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer har tagits fram av Nationellt centrum för kvinnofrid, Socialstyrelsen och länsstyrelserna.

Kursledarutbildningen hölls vid ett tillfälle under våren: 

Göteborg 17 maj 2019

När nya kursdatum planeras publiceras dessa här.