Boostingdag om att utbilda om mäns våld mot kvinnor och FREDA bedömningsmetoder

Välkommen till en boostingdag om att utbilda om mäns våld mot kvinnor och FREDA bedömningsmetoder.

Boostingdagen vänder sig till yrkesverksamma i hela landet som deltagit i länsstyrelsernas utbildning "Att leda kurser om mäns våld mot kvinnor", "Kollega-utbildning i FREDA bedömningsmetoder" eller har i uppdrag att inom kommun/hälso- och sjukvård utbilda inom ovan nämnda områden.

Illustration från webbkurs om våld som visar huvudpersonen Anna.Om det blir stor efterfrågan på platser kommer Länsstyrelsen att prioritera anmälda som deltagit i länsstyrelsernas utbildningsdagar, samt jämt deltagande från hela landet.

Programinnehåll
• Inledning
• Presentation av filmer och annat nytt stödmaterial
• Lärande exempel från kommun
• Att utbilda om våld samt att fråga om våld
• Förutsättningar och erfarenheter
• Grupparbete och erfarenhetsutbyte

Medverkande: Annika Engström, Nationellt Centrum för kvinnofrid
Anders Sandberg, Länsstyrelsen Västra Götaland
Katarina Edlund, Länsstyrelsen Stockholm.

Organisatörerna bjuder på lunch.

Programblad 
VAR: Lokal Grand, Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66
KOSTNAD: Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30 aug 2019

Läs mer och anmäl dig

I samverkan med länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK).