Filmer om att fråga om våld i socialtjänsten

För att ge socialtjänsten och andra yrkesverksamma inom kommunen stöd i arbetet med att ställa frågor om våldsutsatthet har NCK tillsammans med länsstyrelserna tagit fram sex utbildningsfilmer. Samtliga filmer är även syntolkade.

De sex dramatiserade filmerna ger exempel på hur frågor om våld kan ställas i olika delar av socialtjänsten och spänner över verksamheter som hemtjänst, daglig verksamhet och försörjningsstöd. Filmerna är tänkta att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. I filmerna är det yrkesverksamma från respektive verksamhet som spelar sig själva och skådespelare som spelar klienter eller brukare.

Filmerna är helt fristående och kan visas en och en. Varje film är cirka fyra till sju minuter lång och det finns förslag på diskussionsfrågor i anslutning till filmerna. I de tre första filmerna används det standardiserade instrumentet "FREDA-kortfrågor" som Socialstyrelsen tagit fram.

Sex filmer om att ställa frågor om våld

1. Äldreomsorgen (Gustav) 
2. Boendestöd (Fatima) 
3. Försörjningsstöd, nybesök (Sabina) 
4. Daglig verksamhet (Bella) 
5. Hemtjänsten (Margit) 
6. Missbruksenheten (Anna)

Alla filmer har tagits fram i samverkan med länsstyrelserna och filmerna 4-6 är en del av satsningen #upptäckvåldet tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen, länsstyrelserna och NCK.

De syntolkade versionerna av utbildningsfilmerna hittar du här.
Länk till syntolkade filmer