Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck

För personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck kan våldet ha många olika former. Det kan till exempel röra sig om hot, misshandel, kränkningar, stark isolering och kontroll. Ofta handlar det om hot som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv få välja partner.  

Här hittar du utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck. 


Informationssida: hedersförtryck.se

Webbplatsen hedersförtryck.se drivs av Länsstyrelsen Östergötland och innehåller information för alla som kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck som till exempel barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.
Länsstyrelsen Östergötlands webbplats hedersförtryck.se


Webbutbildningar: hedersrelaterat våld och förtryck

Webbkursheder.se är en ny webbaserad kurs för yrkesverksamma inom till exempel socialtjänsten, skolan och förskolan. Webbkursen som har utvecklats av Länsstyrelsen Stockholm ger grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Den kan även fungera som ett stöd i att vidareutveckla den egna verksamheten. Länsstyrelsen Stockholms webbaserade utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck webbkursheder.se 

Illustration från webbkurs heder som länsstyrelsen Stockholm har utvecklat
Illustration från webbkurs heder som Länsstyrelsen Stockholm har utvecklat.

Migrationsverket har med stöd från Länsstyrelsen Östergötland tagit fram en webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningen tar upp mänskliga rättigheter, begreppet heder, hur många som utsätts, familjestrukturer, lagen om tvångs- och barnäktenskap, hbtq och heder och om intellektuell funktionsnedsättning och heder.
Migrationsverkets webbaserade utbildning på webbplatsen hedersförtryck.se


Informationsfilm: Gift mot sin vilja – för yrkesverksamma

I filmen intervjuas yrkesverksamma som beskriver innerbörden av lagen om äktenskapstvång. Filmen lyfter även fram vikten av samverkan mellan skolan, socialtjänsten och polisen för att utsatta barn och unga ska få adekvat stöd och skydd. 
Länsstyrelsen Östergötlands webbplats hedersförtryck.se om det rättsliga skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap

Se informationsfilm för yrkesverksamma (22:32 min, textad, ej syntolkad) 


Informationsfilm: Könsstympning av flickor och kvinnor

Filmen ger information om den svenska lagstiftningen mot könsstympning och om vilket ansvar yrkesverksamma har. 
Länsstyrelsen Östergötlands webbplats hedersförtryck.se om att arbeta mot könsstympning

Se informationsfilm för yrkesverksamma (28:09 min, textad, ej syntolkad) 


Utbildningsmaterial: "Vänd dem inte ryggen"

Socialstyrelsens utbildningsmaterial "Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck" (pdf) (2014)


Webbutbildning: Könsstympning av flickor och kvinnor 

För dig som arbetar inom hälso- och sjukvården finns Socialstyrelsens webbutbildning om könsstympning/omskärelse av flickor och kvinnor. 
Socialstyrelsens webbplats Utbildning och webbutbildningen Könsstympning av flickor och kvinnor 


Mer kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck

Kunskapsguidens ämnesguide om hedersrelaterat våld och förtryck

NCK:s rapport "Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt" (pdf)(2010)

Jämställdhetsmyndighetens magasin "Samtal pågår. Om hedersrelaterat våld och förtryck" (pdf)(2018)


För dig som utbildar om särskild utsatthetIllustration från utbildningsmaterialet om särskilt utsatta grupper.

Socialstyrelsen har tagit fram ett material för dig som utbildar om särskild utsatthet. Materialet syftar till att öka kompetensen om särskilt utsatta grupper och riktar sig till personal inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Det finns fem olika delar som lyfter fram fem grupper, här hittar du materialet om hedersrelaterat våld och förtryck. 

Socialstyrelsens material "Vänd dem inte ryggen – utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck" (pdf)

Powerpointpresentation av Socialstyrelsens material "Vänd dem inte ryggen – Socialstyrelsens utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck" automatisk nedladdning (Powerpoint)