Syntolkade filmer om att fråga om våld

Utbildningsfilmerna om att ställa frågor om våld riktade till yrkesverksamma inom kommunen finns nu i syntolkade versioner. Det betyder att personer med begränsad syn kan ta del av dem. Filmerna har sedan tidigare textning på svenska och engelska.

De syntolkade filmerna möter kravet på tillgänglighet som skärpts genom EU-direktivet om tillgänglighet. I Sverige genomfördes direktivet genom en lag som började gälla den 1 januari 2019.

De sex dramatiserade filmerna är producerade av NCK i samverkan med länsstyrelserna samt med stöd av Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten. De ger exempel på hur frågor om våld kan ställas i olika delar av socialtjänsten och spänner över verksamheter som hemtjänst, daglig verksamhet och försörjningsstöd. Filmerna är tänkta att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen.

Här nedan finns samtliga filmer i syntolkad version.

1. Äldreomsorgen (Gustav) 

Filmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Ladda ned diskussionsfrågornasom hör till filmen om Gustav (pdf-format).

2. Boendestöd (Fatima) 

Filmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Ladda ned diskussionsfrågorna som hör till filmen om Fatima (pdf-format). 

3. Försörjningsstöd, nybesök (Sabina) 

Filmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Ladda ned diskussionsfrågorna som hör till filmen om Sabina (pdf-format). 

4. Daglig verksamhet (Bella) 

Filmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Ladda ned diskussionsfrågorna som hör till filmen om Bella (pdf-format). 

5. Hemtjänsten (Margit) 


Filmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Ladda ned diskussionsfrågorna som hör till filmen om Margit (pdf-format). 

6. Missbruksenheten (Anna)

 

Filmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Ladda ned diskussionsfrågorna som hör till filmen om Anna (pdf-format). 

Filmerna 4-6 är en del av satsningen #upptäckvåldet tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen, länsstyrelserna och NCK.