Utbildningsmaterial om sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är en del av mäns våld mot kvinnor. Forskning visar att det främst är flickor och unga kvinnor som utsätts för sexuella trakasserier. Förövarna är oftast pojkar och män. 

Här hittar du utbildningsmaterial om sexuella trakasserier. 


Filmade expertintervjuer: Sexuella trakasserier och hur de kan förebyggas

Expertfilmen om sexuella trakasserier sätter in frågan i en kontext och lyfter den ur flera perspektiv. Filmen finns i en längre version i webbkurs om våld och i en kortare version som är inlänkad här. 

Filmen har tagits fram av Socialstyrelsen, länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten och NCK som en del av ett regeringsuppdrag kring utbildningsinsatser för socialtjänsten. 


Utbildningsfilmer: Berättelser från metoo-uppropen

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram fem korta filmer med utgångspunkt från berättelser och behov som lyfts i metoo-upprop från utsatta grupper som socialtjänsten möter. Behoven är kopplade till sexuella trakasserier, övergrepp och våld riktade mot bland andra äldre kvinnor, kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor i missbruk, döva och hörselskadade kvinnor och kvinnor med erfarenhet av prostitution och människohandel. 

Alla filmerna finns även med syntolkning och teckenspråkstolkning Jämställdhetsmyndighetens webbplats. Där kan du också läsa mer om filmerna och metoo-uppropen. 

#intebättreförr – Berättelser från #metoo-uppropet (svensk och engelsk text) from Jämställdhetsmyndigheten on Vimeo.

#intedinhora – Berättelser från #metoo-uppropet (svensk och engelsk text) from Jämställdhetsmyndigheten on Vimeo.

#slutvillkorat – Berättelser från #metoo-uppropet (svensk och engelsk text) from Jämställdhetsmyndigheten on Vimeo.

#slådövörattill – Berättelser från #metoo-uppropet (svensk och engelsk text) from Jämställdhetsmyndigheten on Vimeo.

#utanskyddsnät – Berättelser från #metoo-uppropet (svensk och engelsk text) from Jämställdhetsmyndigheten on Vimeo.


Mer kunskap om sexuella trakasserier

Läs mer på Jämställdhetsmyndighetens webbplats Sexuella trakasserier
Läs Jämställdhetsmyndighetens rapport "En av tre unga kvinnor"
Läs Jämställdhetsmyndighetens rapport "Samlad kunskap mot sexuella trakasserier"

Diskrimineringsombudsmannens loggaPå Diskrimineringsombudsmannens webbplats finns en sida om trakasserier och sexuella trakasserier. Läs mer på DO:s webbplats om sexuella trakasserier.
På DO:s webbplats finns även ett särskilt material för dig som arbetar i skolan. Läs mer och ladda ner DO:s informationsblad för skolan.  

Se Arbetsmiljöverkets webbplats: Sexuella trakasserier

Läs om regeringens arbete efter #metoo: "Nolltolerans mot sexuella trakasserier inom all utbildning"
Se filmer om #metoo-insatser på Youtube

Skolverket har tagit fram ett webbaserat stöd i arbetet för att motverka sexuella trakasserier i skolan. Se materialet