Utbildningsmaterial om sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är en del av mäns våld mot kvinnor. Forskning visar att det främst är flickor och unga kvinnor som utsätts för sexuella trakasserier. Förövarna är oftast pojkar och män. 

Här hittar du utbildningsmaterial om sexuella trakasserier. 


Filmade expertintervjuer: Sexuella trakasserier och hur de kan förebyggas

Expertfilmen om sexuella trakasserier sätter in frågan i en kontext och lyfter den ur flera perspektiv. Filmen finns i en längre version i webbkurs om våld och i en kortare version som är inlänkad här. 

Filmen har tagits fram av Socialstyrelsen, länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten och NCK som en del av ett regeringsuppdrag kring utbildningsinsatser för socialtjänsten. 


Utbildningsfilmer: Berättelser från metoo-uppropen

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram fem korta filmer med utgångspunkt från berättelser och behov som lyfts i metoo-upprop från utsatta grupper som socialtjänsten möter. Behoven är kopplade till sexuella trakasserier, övergrepp och våld riktade mot bland andra äldre kvinnor, kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor i missbruk, döva och hörselskadade kvinnor och kvinnor med erfarenhet av prostitution och människohandel. 

Samtliga filmer med berättelser från metoo-uppropen på Jämställdhetsmyndighetens webbplats där de även finns med syntolkning och teckenspråkstolkning. Där kan du också läsa mer om filmerna och metoo-uppropen. 

Jämställdhetsmyndighetens film #intebättreförr – Berättelser från #metoo-uppropet (svensk och engelsk text) på videodelningswebbplatsen Vimeo.

Jämställdhetsmyndighetens film #intedinhora – Berättelser från #metoo-uppropet (svensk och engelsk text) på videodelningswebbplatsen Vimeo.

#Jämställdhetsmyndighetens film #slutvillkorat – Berättelser från #metoo-uppropet (svensk och engelsk text) på videodelningswebbplatsen Vimeo.

Jämställdhetsmyndighetens film #slådövörattill – Berättelser från #metoo-uppropet (svensk och engelsk text) på videodelningswebbplatsen Vimeo.

Jämställdhetsmyndighetens film #utanskyddsnät – Berättelser från #metoo-uppropet (svensk och engelsk text) på videodelningswebbplatsen Vimeo.


Mer kunskap om sexuella trakasserier

Jämställdhetsmyndighetens webbsida om sexuella trakasserier

Jämställdhetsmyndighetens rapport "En av tre unga kvinnor. Delredovisning av uppdrag om sexuella trakasserier" (pdf, 2018)

Jämställdhetsmyndighetens rapport "Samlad kunskap mot sexuella trakasserier. Slutredovisning av uppdraget att samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier" (pdf, 2019)

Diskrimineringsombudsmannens loggaPå Diskrimineringsombudsmannens webbplats finns en sida om trakasserier och sexuella trakasserier. Läs mer på DO:s webbplats om sexuella trakasserier.
På DO:s webbplats finns även ett särskilt material för dig som arbetar i skolan. Diskrimineringsombudsmannens informationsblad för skolan "Sexuella trakasserier och trakasserier i skolan"  

Arbetsmiljöverkets webbsida för arbetsgivare om att arbeta mot sexuella trakasserier

Regeringens webbsida om arbetet efter #metoo "Nolltolerans mot sexuella trakasserier inom all utbildning"

Regeringskansliets filmer om #metoo-insatser på videodelningswebbplatsen Youtube

Skolverkets webbaserade stöd i arbetet för att motverka sexuella trakasserier i skolan