Webbkurs om våld – all information

Illustration från webbkurs om våld som visar huvudpersonen Anna.

Webbkurs om våld är en webbaserad introduktionskurs med grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar inom socialtjänsten. Men den kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, skola och rättsväsende. Även privatpersoner kan gå den. Den är helt kostnadsfri att använda och tar maximalt tre timmar i anspråk. Så här gör du: Skapa ett konto med en e-postadress och valfritt lösenord och logga in. Du kan gå kursen enskilt eller i grupp. För kursledare som valt ”gruppspåret” i menyn finns en manual att ladda ned.

Gå direkt till kursen

Se och dela filmerna om kursen

Webbkursen har en egen trailer. Tryck på CC-knappen till höger i filmrutan för att få den textad på svenska eller engelska. Även den första delen av den tecknade serien om våldsutsatta Anna finns som en separat film. Titta på trailern och seriefilmen här och hjälp oss gärna genom att sprida dem på sociala medier.
Se trailern om webbkursen om våld
Se och dela en av de tecknade filmerna

Illustration från webbkurs om våld som visar Anna hos socialsekreteraren.

Frågor och svar

Illustration av dataskärm som visar en sida ur webbkursen.

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om webbkursen. Det handlar om sådant som kan vara bra att veta innan du registrerar ett konto och kommer igång med kursen.
Läs frågor och svar om kursen

Beställ och ladda ner material

Vill du hjälpa oss att sprida information om webbkursen om våld? Beställ flyers med information om kursen genom att e-posta till info@nck.uu.se. Vi behöver ditt namn, din adress, e-post, telefonnummer och uppgift om antal flyers (10, 20, 50 eller 100). 

Ladda ner material för kursledare

Har du gått någon av de kurser som Länsstyrelsen i Västra Götaland anordnat för kursledare i gruppspåret? Ladda ner Power Point-materialet här.

Framsida på marknadsföringsmaterial för webbkurs om våld.

Senaste nytt om webbkursen

2019-06-19

Kungsbacka satsar på utbildning om våld

I Kungsbacka satsar kommunen stort på basutbildning om våld i nära relationer. Alla anställda på förvaltningen för individ- och familjeomsorg, cirka 800 personer, ska utbildas med stöd av webbkursen om våld som tagits fram av Nationellt centrum för kvinnofrid, Socialstyrelsen och länsstyrelserna. 

Satsningen syftar till att ge all personal samma grundkunskaper. På så sätt ska klienter som utsatts för våld få samma bemötande oavsett vilken del av förvaltningen de kommer i kontakt med. 

Alla på förvaltningen ska gå basutbildningen om våld i nära relationer, även chefer och administratörer. I fokus för utbildningssatsningen är just nu anställda inom funktionsstöd, till exempel personal på boenden med särskild service, korttidsboenden och personlig assistans. 

Hela basutbildningen omfattar åtta timmar, fördelat över två dagar och två pass på fyra timmar vardera. Utbildningstillfällen anordnas löpande två gånger i veckan.

Läs hela texten

Mer om uppdraget

NCK hade i uppdrag att ta fram en webbkurs med syfte att höja kompetensen kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen producerades i samverkan med länsstyrelserna och Socialstyrelsen.
Läs mer om uppdraget

För mer information om webbkursen, e-posta till kunskapsbanken@nck.uu.se.

Webbkursen har även en egen sida på webbstöd för vården med fördjupningsfilmer för personal inom hälso- och sjukvård och tandvård.
Webbkurs om våld – extra material för vården