Webbkurs om våld – all information

Illustration från webbkurs om våld som visar huvudpersonen Anna.

Webbkurs om våld är en webbaserad introduktionskurs med grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar inom socialtjänsten. Men den kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, skola och rättsväsende. Även privatpersoner kan gå den. Den är helt kostnadsfri att använda och tar maximalt tre timmar i anspråk. Så här gör du: Skapa ett konto med en e-postadress och valfritt lösenord och logga in. Du kan gå kursen enskilt eller i grupp. För kursledare som valt ”gruppspåret” i menyn finns en manual att ladda ned.

Gå direkt till kursen

Se och dela filmerna om kursen

Webbkursen har en egen trailer. Tryck på CC-knappen till höger i filmrutan för att få den textad på svenska eller engelska. Även den första delen av den tecknade serien om våldsutsatta Anna finns som en separat film. Titta på trailern och seriefilmen här och hjälp oss gärna genom att sprida dem på sociala medier.
Nedladdningsbar trailer om webbkursen om våld på videodelningswebbplatsen Vimeo.com
En av de tecknade filmerna i webbkursen om våld på videodelningswebbplatsen Vimeo.com

Illustration från webbkurs om våld som visar Anna hos socialsekreteraren.

Frågor och svar

Illustration av dataskärm som visar en sida ur webbkursen.

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om webbkursen. Det handlar om sådant som kan vara bra att veta innan du registrerar ett konto och kommer igång med kursen.
Frågor och svar om webbkursen om våld

Beställ och ladda ner material

Vill du hjälpa oss att sprida information om webbkursen om våld? E-postadress för att beställa informationsmaterial om webbkursen om våld info@nck.uu.se. Vi behöver ditt namn, din adress, e-post, telefonnummer och uppgift om antal flyers eller bokmärken (10, 20, 50 eller 100). 

Ladda ner material för kursledare

Har du gått någon av de kurser som Länsstyrelsen i Västra Götaland anordnat för kursledare i gruppspåret? Power Point-material som utvecklats av Länsstyrelsen i Västra Götaland för att utbilda om webbkursen om våld 

Framsida på marknadsföringsmaterial för webbkurs om våld.

Senaste nytt om webbkursen

2020-10-13

Nöjda användare av webbkurs om våld

Mycket bra eller bra. Användarna ger högt betyg åt den webbaserade introduktionskursen om mäns våld mot kvinnor, Webbkurs om våld, som NCK tagit fram tillsammans med Socialstyrelsen och länsstyrelserna. Det visar en ny användarundersökning som genomförts under första halvåret 2020. 

Annika Engström, projektledare och webbkoordinator på NCK, gläds över att de allra flesta användare är nöjda med kursen. 

– Över 95 procent ger kursen omdömet mycket bra eller bra, säger hon. 

Överlag upplever respondenterna att kursens innehåll varit relevant för deras yrkesutövning. På frågan om de har fått ökad kunskap om mäns våld mot kvinnor genom kursen svarar 96,5 procent ”ja” eller ”till viss del”. Under de senaste åren har många arbetsplatser, som till exempel Arbetsförmedlingen, Polisen och hela kommuner, uppmanat sina medarbetare att gå utbildningen.

Det syns i enkätsvaren. Över 60 procent av respondenterna har blivit uppmanade att gå kursen av sin arbetsgivare. 

– Det visar att arbetsgivarna i allt högre grad tar ansvar för att de anställda får kunskapen. Beslut från chefsnivå ger effekt, säger Annika Engström. 

– Om man behöver råd och stöd i hur en utbildningsinsats ska läggas upp på arbetsplatsen får man gärna höra av sig till oss. 

Hela nyheten om nöjda användare av webbkurs om våld

Mer om uppdraget att utveckla webbkursen

NCK hade i uppdrag att ta fram en webbkurs med syfte att höja kompetensen kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen producerades i samverkan med länsstyrelserna och Socialstyrelsen.
Mer information om uppdraget att ta fram en webbkurs om våld

Vill du ha mer information om webbkursen? Maila din fråga till NCK:s kunskapsbank! E-postadressen är kunskapsbanken@nck.uu.se.

Webbkursen har även en egen sida på webbstöd för vården med fördjupningsfilmer för personal inom hälso- och sjukvård och tandvård.
Webbkurs om våld – extra material för vården