Fler digitala resurser för arbetet mot våld

Webbkurs om våld ingår i ett koncept som utvecklats av NCK och som erbjuder utbildning och kunskap på olika nivåer anpassat för olika yrkesspecifika behov. Det kan även kombineras med webbkurser och webbstöd som tagits fram av andra myndigheter.

Illustration som visar tecknade personer i olika yrkessituationer där de behöver kunskap om våld.

Webbkurs om våld ger grundläggande kunskap. De nationella metod- och kompetensstöden "Webbstöd för kommuner" och "Webbstöd för vården" ger konkret stöd i vardagen och är särskilt anpassade för medarbetare i kommuner, respektive hälso- och sjukvård samt tandvård.
Webbstöd för kommuner på NCK:s webbplats.
Webbstöd för vården på NCK:s webbplats.

På webben finns även NCK:s kunskapsbank som samlar kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Via NCK:s webbplats kan du också läsa mer om och ansöka till universitetskurser samt hitta mer information om Kvinnofridslinjen 020-50 50 50.
Kunskapsbanken på NCK:s webbplats.
Webbsidan Utbildning på NCK:s webbplats.
Webbsidan Kvinnofridslinjen på NCK:s webbplats.


Från andra myndigheter

Webbkurs om hedersrelaterat våld och förtryck

En ung tjej i en tröja med huvan uppdragen över huvudet. Bilden kommer från Webbkurs heder. Webbkursen ger grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet är att ge kommuner, stadsdelar och enskilda verksamheter ett verktyg för att erhålla och underhålla en grundkompetens på området. Webbkursen är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län i samverkan med Origo, länets myndighetsgemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland och Södertälje kommun.
Webbkurs heder 

Digitalt basprogram om våld mot barnIllustration med två unga tjejer vid ett köksbord. Illustrationen tillhör Barnafrids webbkurs om våld mot barn.

Barnafrids digitala basprogram ger kunskap och verktyg för att upptäcka, bemöta och hjälpa våldsutsatta barn. Utbildningen ger kunskap om våld som barn kan utsättas för. Du får också lära dig att upptäcka våld och agera på rätt sätt när du befarar att ett barn far illa.

Basprogrammet är framtaget av Barnafrid, nationellt kunskapscentrum för kunskap om våld mot barn vid Linköpings universitet.
Basprogram om våld mot barn

Webbutbildning: Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel 

Webbutbildningen ger en introduktion till vad sexuell exploatering av barn, prostitution ochIllustration till webbutbildningen som visar en ung person i en urban miljö. människohandel är. Utbildningen vänder sig till dig som i ditt arbete kan möta barn eller vuxna som befinner sig i en utsatt livssituation. Den riktar sig även till dig som arbetar med att förebygga och bekämpa våld och brott. Framtagen av Jämställdhetsmyndigheten.
Jämställdhetsmyndighetens webbsida om utbildningen "Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel"

Webbutbildning om könsstympning 

Webbutbildningen ger en översiktlig bild av vad könsstympning är, hur vanligt det är och hur sjukvården kan arbeta förebyggande. Framtagen av Socialstyrelsen i samråd med Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen i Östergötland, Sveriges Kommuner och Regioner, Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi, Svenska Barnmorskeförbundet. 
Socialstyrelsens webbsida "Könsstympning och omskärelse av flickor och kvinnor".

Webbutbildning: Våld mot äldre 

Webbutbildningen riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen och kommer i kontakt med äldre i ditt arbete. Framtagen av Socialstyrelsen. 
Socialstyrelsens webbutbildning "Om våld mot äldre"

Webbutbildning: Sex mot ersättning 

Webbutbildning med två inriktningar: en för personer som arbetar med barn och unga och en för dem som arbetar med vuxna. Båda innehåller filmer, faktatexter, berättelser och praktiska övningar. Framtaget av Socialstyrelsen. 
Socialstyrelsens webbsida "Sex mot ersättning".

Webb-baserat stöd: Vad är sexuella trakasserier?

På Jämställdhetsmyndighetens webbplats får du kunskap om vad sexuella trakasserier är, vart du kan vända dig om du har blivit utsatt, vilka lagar och regler som kan bli aktuella och vad du som arbetsgivare eller utbildningsanordnare har för ansvar och skyldigheter. Här finns även handböcker, checklistor och tips. Framtaget av Jämställdhetsmyndigheten.
Jämställdhetsmyndighetens webbsida "Sexuella trakasserier".

Metodstöd: Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer

Metodstödet utforskar hur intersektionalitet och normkritik kan användas som verktyg för att ge förbättrat stöd vid våldsutsatthet. Teoretisk fördjupning samt förslag på metoder och arbetssätt. Framtaget av Länsstyrelsen Skåne.
Länsstyrelsen Skånes webbsida med publikationen "Intersektionella perspektiv".

Webbplatsen kunskapsguiden.se

En webbplats som samlar kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer. Här finns publikationer, webbutbildningar, poddar, filmer, checklistor med mera. Framtagen av Socialstyrelsen.
Socialstyrelsens webbplats kunskapsguiden.

Senast uppdaterad: 2021-06-28