Frågor och svar om webbkursen

Vad finns det för krav för att gå webbkursen?
När börjar nästa webbkurs?
Vad kostar webbkursen?
Vem riktar sig webbkursen till?
Hur lång är webbkursen? 
Vad innehåller webbkursen? 
Varför behöver jag skapa ett konto?
Varför ska jag välja yrkeskategori?
Hur kan jag använda webbkursen i grupp?
Var hittar jag utbildningsmanualen till webbkursen?
Kan jag ändra mitt val av yrkeskategori i efterhand?
Går det att få filmerna i webbkursen textade på svenska och på engelska?

Vad finns det för krav för att gå webbkursen?
Det finns inga särskilda krav för att gå kursen. Allt du behöver är en dator, mobil eller surfplatta och internetuppkoppling. Kursen vänder sig i första hand till yrkesverksamma som i sitt arbete möter våldsutsatta kvinnor men även privatpersoner kan gå den.

När börjar nästa webbkurs?
Kursen har inget startdatum. Så snart du registrerat ett konto på www.webbkursomvald.se kan du börja använda kursen.

Vad kostar webbkursen?
Kursen är helt kostnadsfri.

Vem riktar sig webbkursen till?
Kursen togs från början fram för personal inom socialtjänsten men fungerar väl för alla de olika yrkeskategorier som sysslar med frågorna och kan även användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, skola och rättsväsende. Även ideellt engagerade och privatpersoner kan gå kursen.

Hur lång är webbkursen?
Kursen tar ungefär två till tre timmar att genomföra beroende på hur du använder den, till exempel hur många filmer du väljer att titta på.

Vad innehåller webbkursen?
Kursen innehåller grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Exempel på innehåll är:

  • mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt kännedom om vad särskild sårbarhet kan innebära,
  • våldets omfattning och bakomliggande orsaker,
  • våldets uttrycksformer, mekanismer och konsekvenser för den som utsätts och för barn som lever med våld,
  • samhällets ansvar med fokus på att ställa frågan om våld.

Varför behöver jag skapa ett konto för att gå webbkursen?
Du behöver skapa ett konto så att du när som helst kan pausa kursen och fortsätta vid ett senare tillfälle. Utifrån de val du gör när du skapar ditt konto får du också visst material som är anpassat särskilt för dig.

Varför ska jag välja yrkeskategori?
Genom att välja yrkeskategori när du registrerar dig på kursen får du en del information i form av faktarutor som är mer relevanta för din yrkeskategori än för andra. Det huvudsakliga innehållet (till exempel filmerna i kursen) påverkas inte av valen, utan är detsamma för alla. Vi behöver också informationen för vår egen uppföljning. 

Hur kan jag använda webbkursen i grupp?
Efter att du har loggat in går du till kursens meny och väljer ”Byt till gruppspår”. Gruppspåret riktar sig till dig som till exempel ska hålla i en diskussion, ett utbildningstillfälle eller en hel kurs med utgångspunkt från webbkursen.

Innehållet i gruppspåret är detsamma som i det individuella spåret, men presenterat på ett sätt som ska underlätta för dig att visa innehållet för en grupp. Mer information och konkreta förslag på hur kursen kan användas i grupp finns i en utbildningsmanual, som du hittar på gruppspårets startsida.

Var hittar jag utbildningsmanualen till webbkursen?
Du hittar utbildningsmanualen på gruppspårets startsida i kursen.

Kan jag ändra mitt val av yrkeskategori i efterhand?
Du kan inte ändra ditt val av yrkeskategori i efterhand. Det huvudsakliga innehållet (till exempel filmerna i kursen) påverkas inte av ditt val, utan är detsamma för alla.

Går det att få filmerna i webbkursen textade?
För att få filmerna textade, klicka på den blå CC-knappen nere till höger i filmspelaren. Där kan du välja om du vill ha text eller inte. Om man klickar i den från början kommer textningen automatiskt upp i alla filmer. Det går även att få textning på engelska.

Bild på ett filmfönster ur webbkursen.