Inspireras av kursdeltagare

användare av webbkursen i ett kollage, flera porträttbilder som är monterade tillsammans i en bild.

Tusentals yrkesverksamma, studenter och ideella har gått Webbkurs om våld. Här hittar du lärande exempel om verksamheter som använt kursen för att utbilda anställda om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation. 

Vill du berätta om hur din verksamhet använder Webbkurs om våld?
Hör av dig till oss! Skicka ett mejl till info@nck.uu.se.

De använder webbkurs om våld

LÄRANDE EXEMPEL

2020-10-21

Karlshamn utbildar alla anställda och förtroendevalda

I Karlshamn ska alla anställda i kommunen utbildas om våld i nära relationer, som en del i folkhälsoarbetet.

Samtliga 3200 anställda och hundratalet förtroendevalda i Karlshamns kommun ska utbildas om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Det står inskrivet i handlingsplanen för folkhälsoarbetet 2019-2022. Grunden för utbildningen är "Webbkurs om våld" som utvecklats av NCK i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna.

Alla förvaltningar ska dessutom fatta beslut om rutiner för att förebygga och upptäcka våldsutsatthet, och nyanställda ska gå webbkursen som en del av sin introduktion.

Lärande exempel om Karlshamns utbildning med Webbkurs om våld

Senast uppdaterad: 2021-04-14