Här hittar du nyheter om webbkursen

Webbkurs om våld är en webbaserad introduktionskurs med grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Här samlar vi nyheter och pressmeddelanden om webbkursen. 

Är du journalist och ska skriva artiklar eller göra inslag om webbkursen eller om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer?

Kontakta pressekreterare Ylva Porsklev, 018-611 93 14, 076-106 51 97 eller informationschef Karin Sandell, 018-611 98 68.

Pressrummet på NCK:s webbplats.

Kursen får högt betyg

Mycket bra eller bra. Användarna ger högt betyg till Webbkurs om våld som NCK tagit fram tillsammans med Socialstyrelsen och länsstyrelserna. Över 95 procent ger kursen omdömet mycket bra eller bra. Det visar en användarundersökning som genomfördes under första halvåret 2020.

Nyheten om användarundersökningen

Senaste nytt om webbkursen

2021-01-29

2020 – ett rekordår för webbkursen om våld

Under 2020 ökade antalet nya användare av webbkursen om våld med 78 procent jämfört med 2019. Totalt har nu drygt 78 000 gått kursen. En anledning tros vara att efterfrågan på digital utbildning ökat under pandemin. Att flera arbetsgivare har beslutat att göra utbildningen obligatorisk för anställda har också gett effekt.

För att göra grundläggande kunskap om våld tillgänglig på bred front utvecklade NCK i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna ”Webbkurs om våld” för fyra år sedan. Kursen, som är kostnadsfri och öppen för alla, ger en introduktion till kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

I kursen får deltagarna följa ett fiktivt fall med en våldsutsatt kvinna. I fyra avsnitt beskrivs våldets omfattning, uttryck och konsekvenser men också olika samhällsaktörers ansvar. Man kan gå kursen enskilt vid den egna datorn eller i grupp, till exempel vid arbetsplatsträffar.

Hela nyheten om det stora antalet användare under 2020

Senast uppdaterad: 2021-04-14