webbstöd för vården

Ett kompetensstöd för hälso- och sjukvårdens och tandvårdens arbete mot våld i nära relationer samt stöd till våldsutsatta kvinnor och barn.

Filmer om att ställa frågor om våld

Kollage med bilder ur utbildningsfilmerna för vården

För att ge medarbetare inom hälso- och sjukvården och tandvården stöd i arbetet med att ställa frågor om våldsutsatthet har NCK tagit fram tolv utbildningsfilmer. 
De tolv dramatiserade filmerna ger konkreta exempel på hur frågor om våld kan ställas i olika vårdsituationer, bland annat i akutvården, psykiatrin, mödrahälsovården, hos allmänläkaren och inom tandvården. 
Tolv utbildningsfilmer om att ställa frågor om våld

Informationsfilm om Kvinnofridslinjen

Illustration ur filmen om Kvinnofridslinjen

Nu finns det en kort informationsfilm om den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen som kan visas i väntrum inom till exempel hälso- och sjukvården. Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid på uppdrag av regeringen. 

Vill du visa filmen i väntrums-tv? Maila din beställning till info@nck.uu.se 
Länk till filmen

Så arbetar vården mot våld

LÄRANDE EXEMPEL. Nu finns ett magasin som samlar lärande exempel från hälso- och sjukvården och tandvården. De lärande exemplen berättar om det arbete med våldsutsatta som görs i olika verksamheter. Tanken är att reportagen ska fungera som inspiration och ge idéer till nya arbetssätt. Magasinet heter "Att arbeta mot våld, tema vården" och är det tredje numret i en serie. Beställ kostnadsfritt: info@nck.uu.se 

Länk till lärande exempel och magasinet
Läs om fysioterapeut Anna-Greta Elfström Olssons arbete med våldsutsatta.
Läs om den kommunala hemsjukvårdens betydelse för patienter i hemmet. 

Familjecentralen gick webbkurs

LÄRANDE EXEMPEL. Hela personalstyrkan på familjecentralen i Bålsta i Håbo kommun har gått Webbkurs om våld. Gruppen består av olika professioner vilket berikade utbildningen, enligt initiativtagare Hanna Eklund som är barnmorska och samordnare för verksamheten.

– All kunskap finns där nära till hands på webben. Det enda som behövs är tid. Vi förde många diskussioner utifrån våra respektive professioner, säger Hanna Eklund. 

Läs hela reportaget om familjecentralen i Bålsta

Samlad kunskap i utbildningspaket

NCK:s utbildningspaket handlar bland annat om grupper som kan vara särskilt sårbara för våld. Varje paket innehåller en kort presentation av ämnesområdet, länkar till fördjupning och en intervju med en expert. Här svarar personer med stor kunskap inom området på frågor om till exempel bemötande.
Läs mer om utbildningspaketen

Fotokollage på fyra intervjuade experter.

Kontaktuppgifter till webbstödet

Har du frågor, behöver mer information eller vill tipsa om ett lärande exempel som skulle kunna bli ett nytt reportage på webbstöd för vården? Hör av dig till: 

Åsa Witkowski, ansvarig för NCK:s patientverksamhet
e-post: asa.witkowski@nck.uu.se
telefon: 018-611 28 01

Vill du sprida information om webbstöd för vården? Beställ gärna flyers för att dela ut till personalen genom att skicka ett mejl till info@nck.uu.se.

NCK har även utvecklat ett webbstöd för kommuner i samverkan med Länsstyrelserna.