webbstöd för vården

Ett kompetensstöd för hälso- och sjukvårdens och tandvårdens arbete mot våld i nära relationer samt stöd till våldsutsatta kvinnor och barn.

Myndigheter kampanjar mot våld

Jämställdhetsmyndigheten har tillsammans med Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan och Socialstyrelsen lanserat den nationella kampanjen "Tillsammans mot våld". Det är andra året för kampanjen som syftar till att uppmärksamma och stärka arbetet mot våld i nära relationer. Den riktar sig till våldsutsatta, anhöriga och våldsutövare med information om var man kan vända sig för att få stöd. På Jämställdhetsmyndighetens webbplats finns kampanjmaterial att ladda hem. 

Jämställdhetsmyndighetens webbplats med kampanjmaterial

Rehab ställer frågor om våld

LÄRANDE EXEMPEL. Klienter som kommer till Sophiahemmet Rehab Center i Stockholm och Göteborg bör numera få frågor om utsatthet för våld vid första besöket. Sedan hösten 2020 finns en rekommendation för de anställda om att frågorna ska ställas på rutin. Mia Pettersson och Monica Blomberg tog initiativet till frågorna efter att en klient som sökt för ohälsa visade sig vara utsatt för våld.

Lärande exempel om Sophiahemmet Rehab center

"En vecka fri från våld" uppmärksammas över hela landet

Länsstyrelser, kommuner, regioner och ideella organisationer uppmärksammar på olika sätt att vecka 47 är "En vecka fri från våld". Veckan knyter an till FN:s årliga kampanj ”16 days of activism against gender-based violence” som inleds med FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor söndag 25 november. Dagen kallas också "Orange Day" och på många håll i världen blir byggnader och platser upplysta i orange. 
Bild: UN Women
Kunskapsbankens kalendarium med arrangemang under "En vecka fri från våld"

Nytt material för arbetet mot våld från Socialstyrelsen

omslaget till socialstyrelsens utbildningsmaterial om våld för vården, en illustration med händer som håller ett hjärta.

Socialstyrelsen har tagit fram flera olika nya stöd för arbetet med mäns våld mot kvinnor, däribland ett nytt utbildningsmaterial, studiehandledning samt verktyg för systematisk uppföljning.

"Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld  – ett utbildningsmaterial för hälso- och sjukvården och tandvården" vänder sig främst till personal inom hälso- och sjukvården som kommer i kontakt med vuxna i sitt arbete.

Socialstyrelsens webbsida om de nya stöden för arbetet med mäns våld mot kvinnor 
Socialstyrelsens utbildningsmaterial "Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld – ett utbildningsmaterial för hälso- och sjukvården och tandvården (pdf, 2021).

Medarbetare inom Folktandvården utbildade om våld

LÄRANDE EXEMPEL. Folktandvården i Region Uppsala har utbildat alla medarbetare om utsatthet för våld. Totalt 600 personer har gått ”Webbkurs om våld” under våren 2021 och nu kan samtliga vuxna patienter få frågor om våldsutsatthet. Satsningen är en del av regionens nollvision för våld i nära relation. I NCK:s film tipsar Folktandvården om vad som behövs för att dra igång arbetet med att ställa frågor.

Lärande exempel om Folktandvårdens utbildningssatsning i Region Uppsala

Att bli kallad att vittna

Personal i vården blir ibland kallade att vittna i domstol. Att vittna är en skyldighet, även för den som arbetar i vården och har sekretess, och det finns tydliga regler för när och om sekretessen får brytas.

– Patienter som har blivit utsatta för våld och omhändertas av vården är både patient och brottsoffer. Här möts det medicinska och det rättsliga, säger Åsa Witkowski, chef för patientverksamheten på NCK. 

Intervju med Åsa Witkowski på NCK om att som vårdpersonal bli kallad att vittna
Intervju med kammaråklagare Liselott Herschend 
Mer fakta om att bli kallad att vittna

Filmer om att ställa frågor om våld

För att ge medarbetare inom hälso- och sjukvården och tandvården stöd i arbetet med att ställa frågor om våldsutsatthet har NCK tagit fram tolv utbildningsfilmer. 
Filmerna ger konkreta exempel på hur frågor om våld kan ställas i olika vårdsituationer, bland annat i akutvården, psykiatrin, mödrahälsovården, hos allmänläkaren och inom tandvården. Filmerna är textade på svenska och engelska samt finns i syntolkade versioner.
Tolv utbildningsfilmer för vården om att ställa frågor om våld
Syntolkade versioner av utbildningsfilmerna om att ställa frågor om våld

Ladda ner och sprid film

NCK har tagit fram en informationsfilm om den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. För att fler ska få kännedom om stödtelefonen är filmen översatt till en rad olika språk, såsom engelska, arabiska, farsi, spanska, somaliska och thailändska. Den är anpassad för sociala medier och går enkelt att ladda hem. Den har även anpassats till väntrums-tv i en mycket kort version (10 sekunder). 

Hjälp till att sprida numret till Kvinnofridslinjen 020-50 50 50!
Nedladdningsbar informationsfilm om Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen presenteras i en kort film som kan beställas från Nationellt centrum för kvinnofrid

Kontaktuppgifter till webbstödet

Har du frågor, behöver mer information eller vill tipsa om ett lärande exempel som skulle kunna bli ett nytt reportage på webbstöd för vården? Hör av dig till: 

Åsa Witkowski, ansvarig för NCK:s patientverksamhet
e-post: asa.witkowski@nck.uu.se
telefon: 018-611 28 01

Vill du sprida information om webbstöd för vården? Beställ gärna flyers för att dela ut till personalen genom att skicka ett mejl till info@nck.uu.se.

NCK har även utvecklat ett webbstöd för kommuner i samverkan med Länsstyrelserna.

Senast uppdaterad: 2021-11-19