webbstöd för vården

Ett kompetensstöd för hälso- och sjukvårdens och tandvårdens arbete mot våld i nära relationer samt stöd till våldsutsatta kvinnor och barn.

Att bli kallad att vittna

Personal i vården blir ibland kallade att vittna i domstol. Att vittna är en skyldighet, även för den som arbetar i vården och har sekretess, och det finns tydliga regler för när och om sekretessen får brytas.

– Patienter som har blivit utsatta för våld och omhändertas av vården är både patient och brottsoffer. Här möts det medicinska och det rättsliga, säger Åsa Witkowski, chef för patientverksamheten på NCK. 

Intervju med Åsa Witkowski på NCK om att som vårdpersonal bli kallad att vittna
Mer fakta om att bli kallad att vittna

Posttraumatiskt stressyndrom

Av de patienter som får diagnosen posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, är det en stor andel som har varit utsatta för våld i nära relation. 

Ylva Ginsberg, medicinskt sakkunnig i psykiatri vid Socialstyrelsen, svarar på frågor om diagnosen och Cecilia Fredlund, ST-läkare vid psykiatriska kliniken i Linköping samt forskare vid Linköpings universitet, berättar om sina kliniska erfarenheter. 

Intervju med Ylva Ginsberg vid Socialstyrelsen
Intervju med Cecilia Fredlund vid Linköpings universitet

Våldsutsatthet i ung ålder stor riskfaktor för upprepat våld

Mariella Öberg.

För kvinnor som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld i barndomen är risken högre att bli utsatt för sexuellt våld även i vuxen ålder. Det är ett av flera resultat i Mariella Öbergs avhandling ”Exposed to violence”. Hon är obstetriker vid Kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset samt expert på Nationellt centrum för kvinnofrid och disputerade med sin avhandling vid Uppsala universitet i oktober 2020.
Hela forskarintervjun i NCK:s kunskapsbank

Filmer om att ställa frågor om våld

För att ge medarbetare inom hälso- och sjukvården och tandvården stöd i arbetet med att ställa frågor om våldsutsatthet har NCK tagit fram tolv utbildningsfilmer. 
Filmerna ger konkreta exempel på hur frågor om våld kan ställas i olika vårdsituationer, bland annat i akutvården, psykiatrin, mödrahälsovården, hos allmänläkaren och inom tandvården. Filmerna är textade på svenska och engelska samt finns i syntolkade versioner.
Tolv utbildningsfilmer för vården om att ställa frågor om våld
Syntolkade versioner av utbildningsfilmerna om att ställa frågor om våld

Medarbetare på 1177 utbildas om våld

Carola Söderberg på 1177

LÄRANDE EXEMPEL. Flera utbildningsinsatser har genomförts av medarbetare på 1177. I Region Halland får personal på sjukvårdsrådgivningen utbildning om våld tillsammans med ambulanssjukvården, sjukresor och handläggare inom färdtjänst. I Region Uppsala har utbildningsinsatser lett till att rutiner för hanteringen av sekretess har tagits fram.
– Att ha kunskap om våldsutsatthet och kunna ställa frågor om våld handlar om patientsäkerhet, säger Carola Söderberg, vårdutvecklare på sjukvårdsrådgivningen 1177 i Region Halland.
Lärande exempel om utbildningsinsatser på 1177

Informationsfilm om Kvinnofridslinjen

NCK har tagit fram en informationsfilm om den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. För att fler ska få kännedom om stödtelefonen är filmen översatt till en rad olika språk, såsom engelska, arabiska, farsi, spanska, somaliska och thailändska. Den är anpassad för sociala medier och går enkelt att ladda hem. Den har även anpassats till väntrums-tv i en mycket kort version (10 sekunder). 

Hjälp till att sprida numret till Kvinnofridslinjen 020-50 50 50!
Nedladdningsbar informationsfilm om Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen presenteras i en kort film som kan beställas från Nationellt centrum för kvinnofrid

Samlad kunskap i utbildningspaket

NCK:s utbildningspaket samlar information ur olika perspektiv bland annat om grupper som kan befinna sig i en särskilt utsatt situation, såsom kvinnor med funktionsnedsättning. Varje paket innehåller en kort presentation av ämnesområdet, länkar till fördjupning och en intervju med en expert om till exempel bemötande.
Utbildningspaketen som samlar material om särskild sårbarhet

Fotokollage på fyra intervjuade experter.

Kontaktuppgifter till webbstödet

Har du frågor, behöver mer information eller vill tipsa om ett lärande exempel som skulle kunna bli ett nytt reportage på webbstöd för vården? Hör av dig till: 

Åsa Witkowski, ansvarig för NCK:s patientverksamhet
e-post: asa.witkowski@nck.uu.se
telefon: 018-611 28 01

Vill du sprida information om webbstöd för vården? Beställ gärna flyers för att dela ut till personalen genom att skicka ett mejl till info@nck.uu.se.

NCK har även utvecklat ett webbstöd för kommuner i samverkan med Länsstyrelserna.

Senast uppdaterad: 2021-04-08