Foto på vårdpersonal med utbildningsmaterial

Utbildningspaket

Utbildningspaketen ger kunskap bland annat om grupper som kan vara särskilt sårbara för mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Webbstöd för vårdens utbildningspaket samlar material utifrån olika gruppers perspektiv. Här får du grundläggande kunskap men också kunskap om olika former av våld och om grupper som kan befinna sig i en särskilt utsatt situation. Varje utbildningspaket innehåller en kortfattad presentation av ämnesområdet, länkar till fördjupning i NCK:s kunskapsbank samt till Socialstyrelsens material. Alla paket innehåller en intervju med en expert inom området.