Tandvårdens ansvar för patienter utsatta för våld

Hur kan tandvården hjälpa till med att upptäcka patienter som utsatts för våld i nära relationer? Se en film där tandläkare och experter inom odontologi diskuterar frågan.


Vill du ha filmen textad på svenska? Tryck på CC-knappen till höger längst ner i bild.

I filmen medverkar Göran Dahllöf, professor i odontologi vid Karolinska institutet, Therese Kvist, tandläkare och odontologie doktor vid Karolinska institutet samt Hans Göransson, tandläkare vid Folktandvården Sörmland och ordförande i Sveriges tandläkarförbund. De medverkande lyfter betydelsen av att ställa frågor om våld till patienten. 

Tandvården kan göra en insats i arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn genom att medverka till tidig upptäckt, behandling och dokumentation av skador. Därför är det viktigt att det finns kunskap om våld och rutiner för hur man ställer frågor till patienterna och hanterar svaret.

Socialstyrelsens författning "Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4)" omfattar även tandvården. Där påpekas bland annat att det är varje vårdgivares ansvar att fastställa de rutiner som behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld.

När tandvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Tandvårdspersonal, i likhet med personal inom hälso- och sjukvården, har en skyldighet att genast anmäla till socialnämnden om man i verksamheten får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.
Läs mer på webbstödets sida "Att anmäla oro för barn är krav i lagen".

En behandling av en patient inom tandvården.

Vårdgivaren bör se till att kunskap om våld finns

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd står det även att:

”Vårdgivaren bör avgöra när och hur personalen i hälso- och sjukvårdens och tandvårdens verksamheter ska ställa frågor om våld för att kunna identifiera våldsutsatta och barn som bevittnat våld som behöver vård och omvårdnad.”

”Vårdgivaren bör se till att personalen i hälso- och sjukvårdens och tandvårdens verksamheter har kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot närstående för att kunna ge god vård samt har förmågan att omsätta kunskaperna i det praktiska arbetet.”

För att öka förutsättningarna för att upptäcka våldsutsatthet rekommenderar Socialstyrelsen i sin vägledning "Att vilja se, vilja veta och att våga fråga" (som även gäller tandvården) att personal ska erbjudas fortbildning om våld i nära relationer. Första juli 2018 ändrades examensbeskrivningarna i högskoleförordningen (1993:100) så att kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är obligatorisk på bland annat tandläkarutbildningen.

Läs mer i Socialstyrelsens författning "Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4)" (pdf, 2017). De delar av föreskrifterna och de allmänna råden som även gäller för verksamheter som omfattas av tandvårdslagen är 1, 2 och 9:e kapitlet samt 8:e kapitlet, paragraf 1–3.

Mer om tandvårdens arbete mot våld i nära relationer hittar du på webbstödets sida om kliniska tecken inom tandvården. Du kan även läsa en intervju med tandläkare Therese Kvist om tandvårdens möjligheter att upptäcka våld och se utbildningsfilmer om att ställa frågor om våldsutsatthet till patienter inom tandvården.

Innan webbstöd för vården utarbetades gjordes en förstudie om tandvårdens arbete mot våld i nära relationer och vilket slags stöd som efterfrågades. Läs sammanfattning av förstudie om tandvårdens arbete mot våld i nära relationer (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-09