Att ställa frågor om våld inom hälso- och sjukvården

Stillbild ur NCK:s utbildningsfilm om att ställa frågor om våld till patienter.

Personalen inom hälso- och sjukvården har en nyckelroll för att upptäcka kvinnor som utsätts för våld. Frågor om våld bör därför ställas rutinmässigt som en del av den medicinska anamnesen (sjukdomshistorien).

Det finns starkt vetenskapligt stöd för att fysiskt, psykiskt och sexuellt våld har negativa effekter på den kroppsliga och mentala hälsan. Många våldsutsatta kvinnor söker vård upprepade gånger för både akuta och kroniska symtom utan att den bakomliggande orsaken kommer fram. Om frågor om våld ställs rutinmässigt till patienterna kan fler få den hjälp de behöver.

Läs om vårdpersonalens roll

Filmer om att ställa frågor om våld

För att ge medarbetare inom hälso- och sjukvården och tandvården stöd i arbetet med att ställa frågor om våldsutsatthet har NCK tagit fram tolv utbildningsfilmer.

De tolv dramatiserade filmerna ger konkreta exempel på hur frågor om våld kan ställas i olika vårdsituationer, bland annat i akutvården, psykiatrin, mödrahälsovården, hos allmänläkaren och inom tandvården. 

De tolv filmerna samt diskussionsfrågor

De frågar patienter om våld

Inom hälso- och sjukvården och tandvården ställer personal frågor om erfarenheter av utsatthet för våld till patienter. Inom mödrahälsovården tillfrågades i genomsnitt 93 procent av alla gravida i landet om våld under 2018. Inom Folktandvården i Uppsala pågår ett pilotprojekt för att ställa frågor på rutin till alla patienter och i Sandviken upptäcker fysioterapeuten Anna-Greta Elfström Olsson sedan länge våldsutsatta patienter tack vare frågor.  

Lärande exempel om mödrahälsovården
Lärande exempel om Folktandvården i Uppsala
Lärande exempel med Anna-Greta Elfström Olsson

Exempel på frågor och lokal rutin

Det är lättare att ställa frågor om våld om det finns tydliga rutiner för omhändertagandet av våldsutsatta. Här finns förslag på frågor och ett exempel på en rutin som används i Region Uppsala. 

Se exempel på frågor och rutin

Relaterat

Artikel i tidningen Fysioterapi, oktober 2019
Vilket ansvar har fysioterapeuter för våldsutsatta patienter?

Under Almedalsveckan 2018 arrangerade NCK ett panelsamtal med rubriken "Kan frågor om våld rädda liv. Vårdens nyckelroll i arbetet mot våld.
Se samtalet här

Vetenskaplig artikel i Läkartidningen 2016
Att ha varit utsatt för våld ökar risken för ohälsa senare i livet

Artikel i SFOG:s medlemsblad, 3/2015
Nya föreskrifter för hälso- och sjukvården om att identifiera våldsutsatthet bland patienter

Artikel i Ortopediskt magasin, 1/2014
Vilket ansvar tar vi som ortopeder?

Artikel i Jordemodern, 7-8/2013
Mödrahälsovården i Uppsala län, pilotdokumentation av våldsutsatthet i nära relation

Debattartikel i DN, 13 maj 2011
Vården måste fråga kvinnor om de har utsatts för våld

Medicinsk kommentar i Läkartidningen, 18 oktober 2011
Att fråga kvinnor om våldsutsatthet måste bli rutin