Att ställa frågor om våld inom tandvården

Här kan du läsa mer och se två filmer om att ställa frågor om våldsutsatthet i situationer inom tandvården.

Film 11, Hos tandläkaren, nybesök from NCK on Vimeo.

Nybesök och undersökning hos tandläkare eller tandhygienist

Tandvården har ofta regelbunden kontakt med en patient under många år, vilket ger goda möjligheter att etablera en relation. Verksamheten kan därför spela en nyckelroll när det gäller att medverka till tidig upptäckt, behandling och dokumentation av skador som orsakats av våld.

Förutom tandskador och skador i ansiktet kan olika typer av våld leda till bettfysiologiska besvär, sämre tandhälsa och tandvårdsrädsla. En våldsutsatt patient kan också dra sig för att söka tandvård på grund av sämre ekonomiska förutsättningar eller möjligheter att ta sig till mottagningen.

Svenska studier visar att de flesta kvinnor inte har något emot att få frågor om våld i kontakt med vården. Frågorna kan ställas på ett naturligt sätt i samband med frågor om kost och andra hälsofaktorer. Tänk dock på att frågor om våldsutsatthet endast ska ställas i enrum med patienten. 

Det är lättare för personalen att ställa frågor om våld om det finns tydliga rutiner både om att ställa frågor och att hantera ett jakande svar.

Film 12 Hos tandläkaren from NCK on Vimeo.

Planerat besök vid känd tandvårdsrädsla

Det är viktigt att tandvården är uppmärksam på kliniska tecken som kan tyda på att en patient har varit utsatt för eller upplevt våld. Det kan röra sig om fysiska skador mot huvud, hals och ansikte samt tandskador. Men även tandvårdsrädsla, omfattande kariesangrepp eller att patienten avbokar vid upprepade tillfällen utan synbar anledning.

Att patienten har svårt för att genomföra en undersökning eller behandling kan vara en signal att beakta. Studier visar att det är vanligt att patienter som varit utsatta för sexuella övergrepp har svårt att genomgå en tandbehandling. Men det är ovanligt att den som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld berättar om detta spontant. Många är inte heller medvetna om att symtomen kan orsakas av erfarenheterna av våld.

Genom att ställa frågor om våld visar tandläkaren att tandvården är öppen för dessa problem och kan erbjuda hänvisning och stöd vid behov. Det visar också på en vilja att anpassa undersökningen eller behandlingen efter patientens förutsättningar.

Läs mer om kliniska tecken inom tandvården samt om tandvårdens ansvar när det gäller arbetet med våldsutsatta patienter.
Du kan även läsa en intervju med tandläkaren Therese Kvist.

De dramatiserade filmerna ingår i NCK:s serie med sammanlagt tolv filmer om vårdpersonal som ställer frågor om våld till patienter i olika situationer. Materialet får ej användas i kommersiellt syfte.

Se samtliga filmer om att ställa frågor om våld