Utbildningsfilmer om att ställa frågan

För att ge hälso- och sjukvården och tandvården ett konkret stöd i arbetet med att ställa frågor om våldsutsatthet har NCK tagit fram ett utbildningspaket. Det består av sammanlagt tolv korta filmer och ett tillhörande utbildningsmaterial. 

Kollage av stillbilder från utbildningsfilmerna i

Tolv kortfilmer
De tolv filmerna ger exempel på hur frågor om våld kan ställas i olika vårdsituationer, bland annat i akutvården, psykiatrin, mödrahälsovården, hos allmänläkaren och inom tandvården. De är tänkta att användas som kunskapsunderlag och utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen för vårdpersonal. Filmerna är helt fristående och kan visas en och en. Utbildningspaketet har tagits fram av personal med lång klinisk erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta kvinnor. Filmerna är textade, med svensk och engelsk textning.

Första bildspelet med filmer
1. Hos allmänläkaren, nybesök
2. På barnmorskemottagningen
3. På barnmorskemottagningen med tolk
4. Inför gynekologisk undersökning
5. Hos allmänläkaren, återbesök
6. På psykiatriska kliniken
7. På akutmottagningen 1
8. På akutmottagningen 2
9. På smärtmottagningen / Smärtmottagning, english subtitles
10. Hos psykologen / Psykologen, english subtitles

 • 1. Hos allmänläkaren, nybesök

 • 2. På barnmorskemottagningen

 • 3. Barnmorskemottagningen med tolk

 • 4. Inför gynekologisk undersökning

 • 5. Hos allmänläkaren, återbesök

 • 6. På psykiatriska kliniken

 • 7. På akutmottagningen 1

 • 8. På akutmottagningen 2

 • 9. På smärtmottagningen

 • 10. Hos psykologen

 • 9. Smärtmottagning, in english

 • 10. Psykologen, in english

Nya filmer om tandvården

NCK har nyligen tagit fram ytterligare två filmer som visar situationer inom tandvården. Film nr 11 visar hur frågor om våldsutsatthet kan ställas vid det första besöket hos en tandläkare eller tandhygienist. Film nr 12 visar ett planerat besök vid känd tandvårdsrädsla.

Andra bildspelet med filmer
11. Hos tandläkaren, nybesök
12. Hos tandläkaren, planerat besök vid tandvårdsrädsla

 • 11. Hos tandläkaren, nybesök

 • 12. Hos tandläkaren, planerat besök

Utbildningshäfte

Framsida NCK:s utbildningshäfte Att ställa frågan om våld

Utbildningshäftet riktar sig till den som visar filmerna. Till varje film finns en kort inledning, hänvisning till NCK:s rapporter och diskussionsfrågor för att bland annat lyfta rutinerna på den egna arbetsplatsen och säkerställa ett gott omhändertagande av våldsutsatta patienter. Filmerna från tandvården är ännu ej inkluderade i häftet men går att skriva ut som en separat pdf.
Läs och ladda ner utbildningshäftet
Läs och ladda ner utbildningshäftet för tandvården

Det går också att beställa utbildningshäftet och en dvd med åtta av kortfilmerna (de fyra senaste finns endast utlagda här på webbplatsen), genom att e-posta till info@nck.uu.se. Filmerna och häftet är ett komplement till antologin "Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen". Antologin kan du läsa eller ladda ned som pdf.
NCK:s material får ej användas i kommersiellt syfte.

Specialsidor för olika verksamheter

Här finns delar av materialet om att ställa frågor om våld uppdelat på olika verksamhetsområden inom vården. Du kan se några av filmerna som skildrar vårdsituationer inom primärvården (hos allmänläkaren och på barnmorskemottagningen), på akuten, hos gynekologen, inom psykiatrin och tandvården.

Till varje film finns en kort inledning. Texterna består av utdrag ur utbildningshäftet. Här finns även länkar till mer information och intervjuer med personal.