Ladda ner och beställ material

Handbok och guide
Läs och ladda ner handboken:
Omslag handbokHandbok — Nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp

Exemplar av handboken kan även beställas här.

NCK:s "Guide för omhändertagande efter sexuella övergrepp" som innehåller praktiska instruktioner för bland annat undersökning, provtagning och utformning av rättsintyg uppdaterades senast maj 2019. Här hittar du den senaste versionen: 
Guide för omhändertagande efter sexuella övergrepp

Vid en tidigare revidering av guiden i april 2015 uppdaterades även diagnos- och åtgärdskoderna för hälso- och sjukvårdens omhändertagande efter ett sexuellt övergrepp. Här hittar du en sammanställning av koderna:
Sammanställning av koderna

Instruktionsfilm: Spårsäkring vid sexuella övergrepp
Instruktionsfilmen är framtagen av NCK särskilt för personal inom hälso- och sjukvården som möter patienter utsatta för sexuella övergrepp. Den visar en fullständig spårsäkring och undersökning av en kvinnlig och en manlig patient. Filmen är 11 minuter lång, och på varje skiva finns en svensk och en engelsk version.

Beställ filmen genom att skicka en e-post med fullständiga kontaktuppgifter till info@nck.uu.se.

Foto på spårsäkringssatser.Spårsäkringssats efter sexuella övergrepp
Spårsäkringssatsen som används av hälso- och sjukvården beställs från företaget Nordkrim, antingen direkt av hälso- och sjukvården eller via polisen i en lokal överenskommelse.

Serienoveller om våldtäkt
Omslag på två serienovellerNCK har gett ut två serienoveller om våldtäkt för unga i samarbete med konstnären Matilda Ruta. Den första delen heter "Första helgen i juni". Del två heter "Världens sämsta sommar". Novellerna finns även översatta till engelska. Du kan beställa dem på NCK:s beställningssida