NCK:s kliniska verksamhet tar emot våldsutsatta

NCK driver kvinnofridsmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen 020-50 50 50.

År 1994 startade Sveriges första specialistklinik för våldsutsatta kvinnor vid Akademiska sjukhuset, det som i dag heter kvinnofridsmottagningen. Hit kommer patienter som utsatts för våld. På regeringens uppdrag startades Kvinnofridslinjen år 2007. Hit ringer kvinnor som utsatts för våld för att få stöd dygnet runt, även närstående och personer som i sitt yrke möter våldsutsatta kvinnor ringer till stödtelefonen.

Tillsammans utgör de två enheterna NCK:s kvinnofridsenhet, Åsa Witkowski är chef för verksamheten.
Intervju med verksamhetschef Åsa Witkowski

Kvinnofridslinjen ger stöd per telefon

Kvinnofridslinjens logotyp.

NCK driver den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen på regeringens uppdrag. Hit kan kvinnor som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld ringa för att få råd och stöd. Även närstående och personal som i sitt yrke möter våldsutsatta är välkomna att höra av sig.
Vill du hjälpa till med att sprida numret? Beställ informationskort via Kvinnofridslinjens webbplats. 
Mer information om Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjens egen webbplats
Kvinnofridslinjen på Facebook

Film om Kvinnofridslinjen på en rad språk

NCK har tagit fram en informationsfilm om Kvinnofridslinjen. För att fler ska få kännedom om stödtelefonen är filmen översatt till en rad olika språk, såsom engelska, arabiska, farsi, spanska, somaliska och thailändska. Den är anpassad för sociala medier och går enkelt att ladda hem. Den har även anpassats till väntrums-tv i en mycket kort version (10 sekunder). 

Hjälp till att sprida numret till Kvinnofridslinjen!
Nedladdningsbar informationsfilm om Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen presenteras i en kort film som kan beställas från Nationellt centrum för kvinnofrid

Bok med röster från Kvinnofridslinjen

Boken "Åttiosex röster, ett dygn på Kvinnofridslinjen" samlar röster från kvinnor som ringt till den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. Den publicerades i samband med att stödtelefonen blev tio år för att uppmärksamma våldsutsatta kvinnors ord. 

Beställ boken genom att kontakta NCK:s informationsenhet: info@nck.uu.se
Läs mer om boken "Åttiosex röster, ett dygn på Kvinnofridslinjen"

Mottagning för våldsutsatta kvinnor

Bild från kvinnofridsmottagningens väntrum.

Kvinnofridsmottagningen bedriver patientverksamhet i öppenvård för våldsutsatta kvinnor. Här erbjuds både akuta och planerade besök.

På mottagningen arbetar sjuksköterskor med samtalsutbildning, läkare med specialistkompetens inom gynekologi, allmänmedicin respektive psykiatri samt en medicinsk sekreterare.

Akademiska sjukhusets webbsida om kvinnofridsmottagningen

Kontakt och personal

E-postadresser till anställda vid Akademiska sjukhuset skrivs enligt modellen fornamn.efternamn@akademiska.se

Åsa Witkowski
Åsa Witkowski

Verksamhetschef: Åsa Witkowski, 018-611 28 01
Avdelningschef: Anna Häger, 018- 611 29 97
Medicinsk sekreterare: Marié Eriksson, 018-611 27 92

Anställda vid kvinnofridsmottagningen nås via medicinska sekreteraren eller avdelningschefen.

Kvinnofridslinjens personal nås via avdelningschefen.

Beställ material från Kvinnofridslinjen på stödtelefonens egen webbplats