Kvinnofridslinjen ger stöd per telefon

Personal pratar i telefonen.
Kvinnofridslinjen är bemannad dygnet runt. Foto: Staffan Claesson

NCK driver den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. Hit kan kvinnor som utsatts för hot, våld och sexuella övergrepp ringa för att få stöd och hjälp. Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt, samtalet kostar ingenting och det syns inte på telefonräkningen.

Under 2016 togs runt 31 275 samtal emot i telefonen, i snitt 86 samtal per dag. Linjen bemannas av kvinnliga socionomer och sjuksköterskor med minst fem år i yrket och erfarenhet av att möta människor i kris. Alla i personalen har dessutom utbildning i motiverande samtal.

Tillgång till tolk

I samtalen erbjuds professionellt stöd samt information om vilken hjälp som finns att få lokalt i form av bland annat socialtjänst och kvinnojourer. Personalen har tillgång till tolkservice för de flesta språk som talas i Sverige. För personer med nedsatt talförmåga eller hörselskador kan kontakt ske via texttelefoni. Den som ringer har möjlighet att vara anonym och förutom utsatta kvinnor är även närstående och personal som möter våldsutsatta i sitt yrke välkomna att höra av sig.

Kvinnofridslinjen drivs av NCK:s kliniska del som sorterar under Akademiska sjukhuset, kvinnofridsenheten, men finansieras i sin helhet med statliga medel. Det övergripande målet är att så många våldsutsatta kvinnor som möjligt ska få hjälp i processen att förändra sitt liv till en tillvaro utan våld. Personalens främsta uppgift är att lyssna och ge professionellt stöd till våldsutsatta kvinnor, närstående och yrkesverksamma som jobbar med frågorna.

Startade 2007

Redan 2006 fick NCK i uppdrag av regeringen att bygga upp och driva en nationell stödtelefon för våldsutsatta kvinnor. Kvinnofridslinjen startade året därpå, 4 december 2007. Antalet samtal som tas emot i telefonen har ökat stadigt och verksamheten har utvecklats under den här tiden.

För att öka kännedomen om stödtelefonen sprids information på en rad olika sätt, genom affischer, informationskort i visitkortsstorlek, annonser samt i sociala medier. En film har tagits fram som visats i Sveriges televisions program Anslagstavlan och via webben. 

 

Kvinnofridslinjen from NCK on Vimeo.

Länk till Kvinnofridslinjens egen webbplats