Kvinnofridslinjen ger stöd per telefon

Stödtelefonen Kvinnofridslinjen bemannas av socionomer och sjuksköterskor med många års erfarenhet

NCK driver den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 på regeringens uppdrag. Hit kan kvinnor som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld ringa för att få råd och stöd. Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt, samtalet kostar ingenting och det syns inte på telefonräkningen.

Kvinnofridslinjen bemannas av kvinnliga socionomer och sjuksköterskor med minst fem år i yrket och erfarenhet av att möta människor i kris. Alla i personalen har dessutom utbildning i motiverande samtal.

Tillgång till tolk

I samtalen erbjuds professionellt stöd samt information om vilken hjälp som finns att få lokalt i form av bland annat socialtjänst och kvinnojourer. Personalen har tillgång till tolkservice för de flesta språk som talas i Sverige. För personer med nedsatt talförmåga eller hörselskador kan kontakt ske via texttelefoni. Den som ringer har möjlighet att vara anonym och förutom utsatta kvinnor är även närstående och personal som möter våldsutsatta i sitt yrke välkomna att höra av sig.

Kvinnofridslinjen drivs av NCK:s kliniska del som finns på Akademiska sjukhuset men finansieras i sin helhet med statliga medel. Det övergripande målet är att så många våldsutsatta kvinnor som möjligt ska få hjälp i processen att förändra sitt liv till en tillvaro utan våld. Personalens främsta uppgift är att lyssna och ge professionellt stöd till våldsutsatta kvinnor, närstående och yrkesverksamma som jobbar med frågorna.

Startade 2007

Redan 2006 fick NCK i uppdrag av regeringen att bygga upp och driva en nationell stödtelefon för våldsutsatta kvinnor. Kvinnofridslinjen startade året därpå, 4 december 2007. Antalet samtal som tas emot i telefonen har ökat stadigt och verksamheten har utvecklats under den här tiden.

För att öka kännedomen om stödtelefonen sprids information på en rad olika sätt, genom affischer, informationskort i visitkortsstorlek, annonser samt i sociala medier. En film har tagits fram som visats i Sveriges televisions program "Anslagstavlan" och via webben.

Under 2019 besvarade Kvinnofridslinjen 116 samtal per dygn. Totalt besvarades 42 405 samtal under året. Det är fler än någonsin tidigare. På tio år har antalet besvarade samtal ökat med 75 procent. 

I samband med att Kvinnofridslinjen blev tio år publicerades boken "Åttiosex röster, ett dygn på Kvinnofridslinjen". Den lyfter fram kvinnornas ord till den nationella stödtelefonen och togs fram med hjälp av Kvinnofridslinjens personal.

Läs mer om boken "Åttiosex röster, ett dygn på Kvinnofridslinjen"

Här nedanför kan du se filmen om Kvinnofridslinjen som visats i programmet Anslagstavlan i Sveriges television.

Kvinnofridslinjen from NCK on Vimeo.

Engelsk version

Filmen finns även i en engelsk översättning.

Länk till Kvinnofridslinjens egen webbplats