Här hittar du nyheter om Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 är Sveriges nationella stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Här samlar vi nyheter och pressmeddelanden om stödtelefonen. 

Är du journalist och ska skriva artiklar eller göra inslag om mäns våld mot kvinnor eller våld i nära relationer? Kontakta pressekreterare Ylva Porsklev, 018-611 93 14, 076-106 51 97 eller informationschef Karin Sandell, 018-611 98 68.

Pressrummet på NCK:s webbplats.

Senaste nytt om Kvinnofridslinjen

Samtal till Kvinnofridslinjen ökar för fjärde året i rad

2021-01-12

Under 2020 har den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen, som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid, besvarat 46 723 samtal. Det är en ökning på drygt tio procent jämfört med 2019.
– Det är en fortsatt trend som vi sett sedan 2017, säger verksamhetschef Åsa Witkowski.

I snitt har Kvinnofridslinjen besvarat 128 samtal per dygn under 2020 jämfört med 116 samtal per dygn under 2019. Sedan 2017 har antalet besvarade samtal ökat med 56 procent. Förra årets ökning syntes tydligt redan i januari som var den månad då flest samtal besvarades. En orsak till trenden tros vara en kombination av att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation uppmärksammas mer i samhället och att allt fler känner till Kvinnofridslinjen.

– Våldet uppmärksammas i medierna och insatser görs av myndigheter och av andra aktörer. Det gör att fler vågar berätta om sina upplevelser. Vår förhoppning är att ökningen av samtal betyder att mörkertalet minskar och att fler vågar söka hjälp, säger Åsa Witkowski. 

Vid coronapandemins början förberedde sig NCK på att samtalen till Kvinnofridslinjen kunde komma att öka på grund av ökad utsatthet, men det fanns även en medvetenhet om att de skulle kunna minska på grund av ökad kontroll. Än så länge har ingen förändring i samtalen kunna sättas i samband med pandemin.

Hela nyheten om antalet besvarade samtal på Kvinnofridslinjen under 2020

Senast uppdaterad: 2021-02-02