Ny webbkurs om våld tar form

2016-05-16

Arbetet med NCK:s webbaserade introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är inne i ett intensivt skede. Manuset är klart, experter från hela landet har filmats och nu ska kursen sättas ihop för att kunna lanseras i höst.

Annika Engström, projektledare, och Gun Heimer, föreståndare på NCK filmas.
Annika Engström, projektledare, och Gun Heimer, föreståndare på NCK filmas.

Som stöd i arbetet med kursen har NCK haft en referensgrupp bestående av representanter från både kommuner, landsting, myndigheter och idéburna organisationer. Nyligen var de för andra gången på besök hos NCK i Uppsala för att diskutera upplägget.

Evelina Nilsson från Kristianstads kommun och Ing-Marie Andrée från Landstinget Sörmland menar att kursen är efterlängtad och kommer att kunna spela en viktig roll.

Ing-Marie Andrée, Landstinget Sörmland och Evelina Nilsson, Kristianstad kommun deltar båda i webbkursens referensgrupp.
Ing-Marie Andrée, Landstinget Sörmland
och Evelina Nilsson, Kristianstad kommun
deltar båda i webbkursens referensgrupp.

– Behovet av utbildning är jättestort. Vi har ett stort flöde av nya socialsekreterare som kommer till oss. Många är nyutexaminerade och har i de flesta fall ingen kunskap från utbildningen om våld i nära relationer men ska ändå jobba med frågorna, säger Evelina Nilsson.

Obligatorisk utbildning

Hon berättar att kursen kommer att bli obligatorisk för samtliga handläggare vid Kristianstads kommun när den är klar. En stor fördel är att den är gratis, kommer att finnas lätt tillgänglig på nätet och fungera både individuellt och i grupp. Viktigt är att den är ett ”levande dokument” som kan uppdateras när nya regler tillkommer eller rutiner förändras.

Det är åsikter som delas av Ing-Marie Andrée vid Landstinget Sörmland.

– Även vi har stor rörlighet bland personalen. Många börjar och många slutar och jag tror att en sådan här kurs kan fungera bra för att lägga en gemensam kunskapsgrund för alla att stå på. Sedan får man naturligtvis komplettera med samtal och diskussioner utifrån varje verksamhets förutsättningar.

"Värdefulla synpunkter"

Annika Engström, projektledare på NCK, berättar att referensgruppens synpunkter har varit värdefulla när webbkursen utformats.

– De har bidragit både med inspel kring innehållet och hur kursen kan användas praktiskt. Den här webbkursen är en del i en större och mer långsiktig satsning på utbildning som vi på NCK gör tillsammans med länsstyrelserna och Socialstyrelsen, säger hon.

Kursen kommer att bestå av text, bild, illustrationer och filmade inslag. Mycket tid har lagts ner på att hitta intervjupersoner från skilda delar av landet.

– Vi ville få in röster från olika håll och från de olika yrkeskategorier som jobbar med frågorna. Det är också ett sätt att göra kursen mer levande och få en verklighetsuppbyggnad, säger Chrystal Kunosson, innehållsansvarig på NCK.

Lanseras i september

Smygpremiären ska ske i Almedalen 7 juli men på riktigt lanseras kursen först i slutet av september. Därefter kommer den att vara klar att användas fritt för dem som så önskar.

Läs mer om webbkursen

Nyheter