Ärkebiskopen på visit

2016-04-04

Viktiga samhällsfrågor är också kyrkans frågor. Det menar ärkebiskop Antje Jackelén som passade på att besöka NCK i samband med sin visitation av Helga Trefaldighets församling i Uppsala. Vid besöket fick hon information om centrumets verksamhet, däribland stödtelefonen Kvinnofridslinjen.

Frågorna är knappast nya för ärkebiskopen. Men uppdragets bredd och den omfattande verksamhet som bedrivs vid NCK i Uppsala var trots allt något som förvånade.

– Jag visste att Kvinnofridslinjen fanns men hade inte riktigt kopplat den hit. Det som är väldigt spännande med NCK är kombinationen av forskning, undervisning, praktisk verksamhet och utåtriktad verksamhet. När man arbetar på det sättet ökar trovärdigheten.

Biskopen Antje Jackelén tillsammans med NCK:s föreståndare Gun Heimer.
Biskopen Antje Jackelén tillsammans med
NCK:s föreståndare Gun Heimer.

Komplext problem

Våld i nära relationer är något som även kyrkan kommer i kontakt med och Antje Jackelén menar att det är viktigt att diskussionen hålls levande i samhället i stort.

– Problemet är komplext och det innebär att angreppssättet för att hitta lösningar också blir komplext. Till att börja med måste vi göra det möjligt att tala om det, både när det har hänt och i förebyggande syfte.

Del av visitation

Besöket vid NCK var en del av ärkebiskopens visitation av Uppsala Helga Trefaldighets församling som pågick i tre dagar, 29-31 mars. Syftet med visitationen var att träffa medarbetare och förtroendevalda samt ta del av församlingens verksamhet.

Det var studentprästerna vid Universitetskyrkan som hade föreslagit ett besök vid NCK i samband med visitationen, ett förslag som väckte ärkebiskopens gillande. Visitationen, som är ärkebiskopens första sedan hon tillträdde 2014, avslutades med högmässa söndag 3 april.

Biskopen Antje Jackelén tillsammans med personal från Svenska kyrkan.
Biskopen Antje Jackelén tillsammans med personal från Svenska kyrkan på besök hos NCK.

Nyheter