Nytt utbildningssamarbete med länsstyrelser

2016-02-19

Den första universitetskursen som NCK arrangerat i samarbete med en länsstyrelse har nu avslutats och ett 20-tal yrkesverksamma i Västra Götaland har utexaminerats. Flera länsstyrelser har visat intresse för satsningen och NCK planerar redan en ny kurs i samarbete med länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län.

Fördjupningskursen ”Mäns våld mot kvinnor med fokus på särskild sårbarhet – inriktning socialt arbete” gav 7,5 högskolepoäng och hölls på halvfart. Den riktade sig till personal som arbetar på strategisk nivå med mäns våld mot kvinnor ute i kommunerna, framför allt inom socialtjänsten. Fem kursdagar vid tre tillfällen i oktober, november och januari genomfördes på plats i Göteborg medan resten av kursen hölls på distans.

Föreläsning i Göteborg.
Föreläsning i Göteborg.

”Väldig stimulans”

Utvärderingarna visar att kursen varit mycket uppskattad. Att det handlar om en utbildning som ger högskolepoäng anses höja statusen på kunskapsområdet och ge en unik kompetens som deltagarna kan ha stor praktisk nytta av i sitt dagliga arbete framöver.

– Vi tycker det är viktigt att det erbjuds möjligheter att meritera sig akademiskt när det gäller mäns våld mot kvinnor. Dels är det viktigt att yrkesverksamma erbjuds en möjlighet till fördjupning, dels är det viktigt att man till exempel när man söker en tjänst med ansvar inom området mäns våld mot kvinnor kan visa att man är meriterad för detta, säger Katarina Björkgren, Länsstyrelsen Västra Götaland.

En annan fördel var att personal som arbetar med frågan men kommer från skilda delar av länet fick ett tillfälle att lära känna varandra och utbyta erfarenheter.

– Det blev en väldig stimulans i grupperna. Eftersom det är ett stort län med 49 kommuner, hela vägen från Dals-Ed i norr ut till öarna i Göteborgs skärgård, hade många rest långt. Det var också oerhört roligt och lärorikt för oss från NCK att få komma ut och träffa dem som arbetar ute i verksamheterna, säger NCK:s utbildningssamordnare Ulla Albért.

Ryktet om kursen spred sig snabbt bland länsstyrelserna och NCK har fått flera förfrågningar om nya samarrangemang. Nästa kursomgång sker redan nu till våren i samarbete med länsstyrelserna i Kalmar och i Kronobergs län. Kurstillfällena kommer att hållas växelvis i Kalmar och i Växjö.

Ökat intresse

NCK märker tydligt att intresset för utbildningsverksamheten är stort för tillfället. Till vårens tvärprofessionella kurs för yrkesverksamma, 15 högskolepoäng, som utgår från Uppsala har runt 90 ansökningar inkommit till 35 platser. Det är en markant ökning jämfört med föregående år.

– Till kursen som startade i höstas hade vi runt 70 sökande men antalet ökar hela tiden. Behovet av utbildningar inom det här området är uppenbarligen väldigt stort, säger Ulla Albért. 

Nyheter