Introduktionsdagar gav mersmak

2016-01-26

De kom från Tomelilla i söder till Umeå i norr. De var från socialtjänsten, polisen, stadsmissionen, vårdcentralen och försäkringskassan. Det som förenade var en önskan att lära mer om våld i nära relationer.

För NCK har det blivit en tradition att rivstarta året med introduktionsdagar för yrkesverksamma. 19-21 januari samlades runt 180 personer från hela landet i Uppsala för att ta del av kunskap om bland annat våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv och våldets konsekvenser för hälsan.

Introduktionsdagar för yrkesverksamma.
Introduktionsdagar för yrkesverksamma.

– Intresset för dagarna är konstant stort och vi har alltid fler anmälda än vad som får plats. Det vi har sett på senare år är att det har blivit en större spridning bland yrkeskategorierna. Socialtjänsten är fortfarande en stor grupp men numera dyker även fler åklagare, arbetsförmedlare och läkare upp, berättade NCK:s utbildningssamordnare Ulla Albért.

I programmet varvas forskning med mer praktiskt baserad kunskap, ny information med mer grundläggande sådan. Den normaliseringsprocess som kvinnorna går igenom och uppbrottet ur en våldsam relation talas det alltid om.

– Det ska finnas något om våra tre huvudområden: mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer och hedersrelaterat våld. Men vi vill också ge en möjlighet till fördjupning och visa på flera olika infallsvinklar på problematiken, sade Ulla Albért.

Ett aktuellt inslag vid årets introduktionsdagar var etnologiprofessorn Inger Lövkrona från Lund som nyligen utkommit med boken Våldets kön. Madelene Sundström, utredare på NCK, berättade om den forsknings- och kunskapsöversikt om våld mot äldre kvinnor som kommer att presenteras senare i vår. Dessutom föreläste Linnéa Bruno, doktorand i sociologi från Uppsala universitet, om sin rykande färska avhandling om barn som upplever våld.

”Skrapat på ytan”

– Det här väckte många tankar och en önskan att veta mer. Det känns som om vi bara har skrapat lite på ytan, sade Sara Svensson från socialtjänsten i Nässjö som upplevde att hon fått mycket bra information från många olika instanser.

Erik Sundström, från Lidingö stads omsorgs- och socialförvaltning, saknade dock något mer praktiskt inriktat inslag om just hedersrelaterat våld.

– Nu blev det en lång akademisk diskussion om begrepp och det räcker inte, sade han som å andra sidan tyckte att NCK:s film om våld i samkönade relationer Blott du mig älskar fungerade som en viktig ögonöppnare.

– Det var också väldigt intressant med Kriminalvårdens föreläsning om arbetet med förövarna. Ofta blir det mycket fokus på brottsoffren, helt naturligt, men för att få ett slut på problemet måste vi nog också se till förövarna.

Relaterat

Introduktionsdagar för yrkesverksamma 

Nyheter