Fler samtal till Kvinnofridslinjen vår och höst

2016-01-13

2015 blev ett rekordår för Kvinnofridslinjen med mer än 31 500 besvarade samtal. Statistiken visar framför allt på en ökning av antalet samtal vår och höst jämfört med tidigare. Samtidigt bekräftas bilden av vilket slags våld kvinnorna varit utsatta för.

Statistiken över samtalen till Kvinnofridslinjen 2015 har nu sammanställts. Totalt besvarades 31 527 samtal i telefonen under året jämfört med 28 999 året dessförinnan. Det är en ökning från 79 samtal per dygn 2014 till 86 samtal per dygn 2015.

Två veckor i maj månad mottogs dock över 100 samtal per dygn i snitt. Varför just de här veckorna sticker ut är svårt att förklara. Det kan vara enstaka händelser som resulterar i flera samtal. Att det talas och skrivs om våld i nära relationer i medierna kan också påverka hur många som ringer till Kvinnofridslinjen.

Åsa Witkowski
Åsa Witkowski

– Kännedomen i samhället och förståelsen för att det här är ett allvarligt problem ökar nog generellt. Det kan säkert handla både om en ökning av våldet och att det blivit mer självklart att faktiskt söka hjälp om man har varit utsatt för något, säger Åsa Witkowski, chef för patientverksamheten vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK).

Tidigare år har det varit fler samtal till den nationella stödtelefonen i samband med jul och nyår, skolavslutningen och sommarsemestrarna. Men under 2015 fördelades samtalen jämnare över året och framför allt har det skett en ökning under terminerna.

Kampanj gav utslag

Satsningar på marknadsföring är en annan faktor som kan påverka siffrorna.

– För att telefonen ska vara till nytta är det viktigt att de som behöver ringa känner till Kvinnofridslinjen. Under hösten har vi bland annat haft annonskampanjer i trafiken, på bussar och spårvagnar i Stockholm, Malmö och Göteborg, säger NCK:s informationschef Karin Sandell.

Flest i slutet av året

I samband med kampanjer stiger också antalet besök på Kvinnofridslinjens webbplats. Totalt räknade man till 319 000 besök under 2015, flest i slutet av året.

Fortfarande gäller att det oftast är kvinnor som utsatts för olika former av våld som ringer till Kvinnofridslinjen (84 procent). I andra hand är det en närstående eller en vän (11 procent) och i tredje hand andra myndigheter eller organisationer (3 procent).

Det finns inga krav på att uppge ålder under samtalet. Men av dem som uppgett hur gamla de är dominerar ålderskategorin 18-30 år (35 procent). Under 2015 hörde även fler utsatta i åldern 61-70 år av sig (från sju procent 2014 till tolv procent 2015).

När det gäller vilka olika typer av våld som kvinnorna utsatts för märks inga större förändringar jämfört med tidigare. Fortfarande är psykiskt våld vanligast. Det diskuteras i 91 procent av samtalen. 58 procent av samtalen handlar om fysiskt våld och 20 procent sexuellt våld. Det vanligaste skälet till att ta kontakt är liksom tidigare för att få stöd och bekräftelse.

Läs mer på Kvinnofridslinjens webbplats

Nyheter