Specialutformad kurs för utbildare från SiS

2015-11-30

Allt fler yrkesgrupper efterfrågar kunskap om mäns våld mot kvinnor. Nyligen höll NCK en två dagar lång utbildarkurs för utbildare inom Statens institutionsstyrelse, SiS.

Myndigheten Statens institutionsstyrelse, SiS, ansvarar för vård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. Under två dagar i slutet av september samlades utbildare från SiS på NCK för fördjupa sina kunskaper om våld mot kvinnor.

– Det är viktigt att känna till hur våld mot kvinnor kan ta sig uttryck och vilka konsekvenser det kan få. Genom att ha grundläggande kunskap i ämnet blir det lättare att identifiera personer som varit utsatta för våld och erbjuda dem rätt hjälp och stöd, säger Ulla Albért, utbildningssamordnare på NCK.

Frågor vid intervju

Alla personer som vårdas och behandlas inom SiS verksamhet erbjuds att göra en så kallad inskrivningsintervju som sedan ligger till grund för den behandlingsplan som klient eller ungdom och behandlare arbetar fram. De frågor som tas upp i intervjun handlar exempelvis om alkohol- och droganvändning, hälsa och relationer, men också om erfarenheter av våldsutsatthet. Kursdeltagarna kom från hela landet och arbetar med att utbilda SiS personal i de instrument och riktlinjer som finns för inskrivningsintervjun.  

Jennie Gustavsson och Anna Dahlström från SiS var två av deltagarna på utbildarkursen.
Jennie Gustavsson och Anna Dahlström
från SiS var två av deltagarna på
utbildarkursen.

– Vi vet att frågor om våldsutsatthet kan vara särskilt svåra att ta upp, men det är viktigt att våra klienter och ungdomar får möjlighet att besvara alla frågor i frågemanualen. Med mer kunskap inom ämnet kan vi som utbildare ge personalen i våra verksamheter bättre förutsättningar för att ta upp just frågor om våld, säger Anna Dahlström, utredningssekreterare på SiS.

Utbildarkursen omfattade teoretiska perspektiv om bland annat maskulinitet och våld, särskilt sårbara grupper och barns utsatthet. Teorin kombinerades med mer praktiska moment kring hur frågor om våld kan vara ett led i behandlingsplaneringen i SiS:s verksamheter.

– Kursdagarna har gett mig både ny teoretisk kunskap och nya begrepp som jag kommer ta med mig i mitt arbete, säger Jennie Gustavsson, utbildare, SiS.

– Jag har fått flera idéer kring hur vi kan utveckla vårt utbildningsmaterial. Vi i utbildargruppen kommer sätta oss ner redan imorgon för att prata om hur vi kan gå vidare, säger Anna Dahlström.

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2022-03-01