Gun Heimer inledde konferens i Malmö

2015-06-15

NCK:s chef professor Gun Heimer inledningstalade 11 juni på den regionala konferensen  ”Nya strategier mot våld i nära relationer – forskning och praktik” på Malmö högskola.

Gun Heimer tillsammans med Toktam Jahangiry.
Gun Heimer tillsammans med
Toktam Jahangiry.

Över 250 personer deltog i konferensen som arrangerades av Kompetenscentrum mot våld i nära relationer, Malmö högskola, Lunds universitet och Länsstyrelsen i Skåne. Under dagen blandades erfarenheter från praktiker med den senaste forskningen från högskole- och universitetsvärlden. 

På konferensen fanns bland annat representanter från 27 av Skånes kommuner, ideella organisationer, sjukvården, kriminalvården och politiker. 

– Konferensen i Malmö är ett bra exempel på att det finns en stort tryck i våldsfrågan, såväl politiskt som på myndighetsnivå, säger Gun Heimer.

– På många håll i landet pågår ett intensivt arbete för att förbättra situationen för våldsutstta kvinnor. Nu gäller det att ta tillvara allt som har gjorts och ha ett långsiktigt fokus och uthållighet i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. 

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2022-03-01