De utbildar om att fråga om våld

2015-06-16

Den första omgången av NCK:s universitetskurs ”Att fråga om våldsutsatthet – utbildarkurs för personal inom hälso- och sjukvården” är nu färdig. 27 deltagare har examinerats och tillsammans har de redan hunnit utbilda 265 personer inom hälso- och sjukvården runt om i Sverige.

Eva Nilsson
Eva Nilsson

En av deltagarna är barnmorskan Eva Nilsson, som arbetar som verksamhetsutvecklare för mödrahälsovården i Värmland. Hennes ambition är att utbilda alla nya barnmorskor i landstinget om våld.  

– Kursen har varit jätteviktig och lärorik. Jag visste sedan tidigare att det var viktigt att utbilda, men nu tycker jag dessutom att det är roligt, säger hon. 

Deltagarna ska utbilda vidare

Kursen har gått på kvartsfart sedan september förra året och omfattade 15 högskolepoäng. Kursen ger en introduktion till kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor med fokus på hälso- och sjukvårdens ansvar, och innehåller pedagogik och metodik med inriktning på vuxnas lärande. Efter genomgången kurs ska deltagarna utbilda vidare på sina arbetsplatser.

– Mycket fokus ligger på hur man utbildar vuxna och hur man utbildar om just mäns våld mot kvinnor, säger Ulla Albért, utbildare på NCK och kursansvarig.

Och det är den pedagogiska delen som Eva Nilsson lyfter fram som mest givande.  

– Den har stärkt mig i att jag inte behöver kunna precis allt om våldet, utan jag ska kunna leda en utbildning på ett professionellt sätt. Det har också varit en behållning att möta andra yrkeskategorier, säger hon.

Maria Jakobsson
Maria Jakobsson

Maria Jakobsson, samordnare för bland annat arbetet mot våld nära relationer inom Landstinget Västernorrland, håller med och säger att kursen har gett henne många nya insikter om våldets utbredning och vikten av att hitta de som utsätts. 

– Det har varit väldigt lärorikt. Jag har utbildat tidigare, men det har varit intressant att ta del av mer kunskap om vuxnas lärande. Det har också varit väldigt bra att få höra om andras upplevelser, säger hon.

Kortad kurs till hösten

I höst går utbildningen igen, men då kortad till 7,5 högskolepoäng.

– Vi har sett över kurslitteratur och kursmoment och komprimerat kursen. Den största skillnaden blir att kursen hålls under en kortare tidsperiod, och det tror jag är positivt, men naturligtvis blir det även mindre att läsa, säger Ulla Albért.

Under kursen fick deltagarna planera en utbildning om hur och varför frågor om våld ska ställas inom hälso- och sjukvården och sedan genomföra den. De 27 deltagarna utbildade tillsammans 265 personer under sina utbildningar. 

– Det gick bra med mitt utbildningstillfälle, men i efterhand hittar man ju alltid saker att ändra på, säger Maria Jakobsson.

Nu ser hon framemot att fortsätta utbilda. 

– Jag har redan fått flera förfrågningar, säger hon.

Relaterat

Utbildarkurs för hälso- och sjukvården, 7,5 poäng.

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2022-03-01