NCK och Länsstyrelsen Västra Götaland i gemensam utbildningssatsning

2015-05-05

I höst startar NCK tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland en utbildning för kommunala samordnare i kvinnofridsfrågor. Kursen ger 7,5 högskolepoäng och det är första gången som NCK genomför en universitetsutbildning i samarbete med en länsstyrelse.

– Personalen inom socialtjänsten är en viktig grupp och genom samarbetet med länsstyrelsen kan vi nå dem på ett effektivt sätt, säger Anna Berglund, utbildningschef på NCK.

Kursen ”Mäns våld mot kvinnor med fokus på särskild sårbarhet – inriktning socialt arbete” är på fördjupningsnivå och ges på halvfart med start i oktober. Målgruppen är personer som arbetar på strategisk nivå i kommunerna i Västra Götalands län med ansvar för frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Katarina Björkgren
Katarina Björkgren

– Huvudsyftet är att erbjuda en kurs för yrkesverksamma som ger akademiska poäng. De flesta socionomer har inte fått kunskap om våld mot kvinnor i sin högskoleutbildning, men ska ändå arbeta med frågorna, säger Katarina Björkgren på Länsstyrelsen Västra Götaland som är kursansvarig tillsammans med Ulla Albért från NCK.

Delat kursledarskap

Kursen kombinerar distansstudier med tre träffar i Göteborg. Grunden är NCK:s tvärprofessionella fördjupningskurs om mäns våld mot kvinnor, men innehållet har anpassats för kommunal verksamhet, i första hand socialtjänsten. Kursledarskapet är delat mellan NCK och Länsstyrelsen Västra Götaland.

– I kursen utgår vi från samordnarnas verklighet och de frågor och behov som är aktuella, säger Anna Berglund.

Förutom att höja kunskapen hos samordnarna vill Katarina Björkgren även att kursen ska öka trycket i frågan om utbildningar om mäns våld mot kvinnor.  

– Vi vill också påverka och visa att det behövs utbildning på universitetsnivå om mäns våld mot kvinnor. Vi vill höja statusen på området, säger Katarina Björkgren.

Kursen har ett intersektionellt och tvärvetenskapligt perspektiv med fokus på särskild sårbarhet. Föreläsarna kommer dels från NCK, dels från regionen och kursen ska ge en fördjupad strukturell kunskap om våld.

– Det behövs kunskap om maktstrukturer och orsaker till våldet, och inte bara sakkunskap. Har du en fördjupad förståelse för hela området ser du hur det hänger ihop och tänker inte i stuprör, säger Katarina Björkgren.

Modell för framtida samarbeten

Sveriges länsstyrelser fick 2007 i uppdrag av regeringen att inom ramen för sitt ansvarsområde på olika sätt ge stöd till samordning av frågor som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor. I Västra Götaland arbetar länsstyrelsen aktivt och målinriktat med att stödja verksamheterna i länets 49 kommuner, berättar Katarina Björkgren, och säger att just samordnarna är viktiga att nå. 

Det är första gången som NCK gör ett utbildningssamarbete med en länsstyrelse.

– Det är väldigt roligt att vi har kunnat göra den här satsningen ihop, och vi hoppas att den kan bli en modell för samverkan även med andra länsstyrelser, säger Anna Berglund.

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2022-03-01