Fler samtal till Kvinnofridslinjen efter regeringsuppdrag

2015-04-14

NCK:s regeringsuppdrag att utveckla och kvalitetssäkra den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen har nu slutredovisats i en rapport till regeringen. Uppdraget löpte mellan 2011 och 2014 och har bland annat medfört att stödtelefonen har blivit mer känd och att antalet besvarade samtal till Kvinnofridslinjen har ökat med 17 procent.

Gun Heimer
Gun Heimer

– Stödtelefonen fyller en väldigt viktig funktion. Förra året besvarade personalen på Kvinnofridslinjen 29 000 samtal. Kvinnorna berättar om sin utsatta situation och om vad som inte fungerar. Genom samtalen vet vi hur verkligheten ser ut, säger Gun Heimer, chef för NCK.

I juni 2011 fick NCK ett fyraårigt regeringsuppdrag för att metodutveckla och kvalitetssäkra det stöd som Kvinnofridslinjen ger till våldsutsatta kvinnor. I uppdraget ingick också att göra stödtelefonen mer känd. Arbetet har omfattat utveckling av det tekniska stödet för telefonrådgivningen, utbildning för personalen och informationssatsningar. Utvecklingsarbetet har skett i nära samarbete med de anställda på Kvinnofridslinjen.

Kortställ– För att kunna upprätthålla en hög kvalitet är det nödvändigt att ständigt utveckla verksamheten. Genom regeringsuppdraget har det varit möjligt att intensifiera arbetet och göra telefonen mer känd för utsatta kvinnor, deras anhöriga och de myndigheter som möter våldsutsatta kvinnor, säger Gun Heimer.

Läs rapporten
Till Kvinnofridslinjens webbplats

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2022-03-01