Intensiva dagar ger introduktion om våld

2015-02-11

Tre heldagar med föreläsningar, filmvisning och paneldiskussion väntade de runt 180 personer som i slutet av januari kom till Uppsala för att delta i NCK:s årliga introduktionsdagar om våld mot kvinnor.

– Det här är ett utmärkt sätt att nå ut till väldigt många med kunskap, och det är därför vi gör den här satsningen varje år, säger Anna Berglund, utbildningschef på NCK.

Introduktionsdagar i Uppsala”Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar” arrangerades 27-29 januari i Universitetshuset i Uppsala, och under de tre dagarna fick deltagarna en orientering om mäns våld mot kvinnor och vilket ansvar de olika sektorerna i samhället har. En av årets deltagare var Lotta Jansson som arbetar med missbruk och beroende inom socialtjänsten i Norrtälje kommun. Hon tilltalas av upplägget.

– Man får mycket erfarenheter på ett komprimerat sätt under tre dagar, det uppskattar jag mycket. Det finns också en röd tråd under dagarna, säger Lotta Jansson. 

Breddat innehåll

Förra året utökades introduktionsdagarna från två till tre, för att kunna bredda och fördjupa innehållet. Framförallt tillkom föreläsningar om särskild sårbarhet. Deltagarna får även veta mer om normaliserings- och uppbrottsprocesser, våld i samkönade relationer, maskulinitet, barn som upplever våld och Kriminalvårdens arbete med förövare.  

Den sista dagen avslutades med ett panelsamtal med företrädare för hälso- och sjukvården, en kvinnojour, Polisen och Åklagarmyndigheten, som tillsammans följer ett fiktivt fall. I diskussionen tydliggörs vem som gör vad och hur samverkan ska fungera.

– Man ska inte behöva känna sig ensam med sitt ansvar. Med kunskap om de andras roller blir det lättare att ge ett bra omhändertagande, säger utbildningschef Anna Berglund.

Se en film från introduktionsdagarna

Relaterat

Introduktionsdagar för yrkesverksamma

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2022-03-01