Samtalen till Kvinnofridslinjen fortsätter att öka

2015-01-21

Under 2014 besvarade personalen på den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen 29 000 samtal, vilket är fler än något år tidigare.

Antalet samtal till Kvinnofridslinjen, som drivs av NCK, har ökat sedan starten 2007, och varje dag besvaras i snitt mellan 70 och 80 samtal. Flest samtal kommer dagtid under vardagarna, men det ringer hela dygnet.

Frilagd telefon– Det fortsatt höga antalet samtal visar att det finns ett behov av en dygnet runt-öppen stödtelefon för våldsutsatta kvinnor, säger Åsa Witkowski, verksamhetschef för Kvinnofridslinjen.

Framförallt är det kvinnor som har varit utsatta för våld och hot som ringer, men också anhöriga och yrkesverksamma vänder sig till Kvinnofridslinjen för att få stöd och råd.

Även Kvinnofridslinjens webbplats är välbesökt. Under 2014 gjordes närmare 325 000 besök på sidan, som innehåller information och fakta om våld mot kvinnor och om Kvinnofridslinjen.

– Vi vet att många besöker webbplatsen innan de ringer till Kvinnofridslinjen. Den fungerar som ett komplement och är en startplats för många som börjat fundera över sin situation, säger Åsa Witkowski.

Till Kvinnofridslinjens webbplats

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2022-03-01