"Mina kolleger ska bli trygga i situationen"

2014-09-19

I början av september startade NCK:s nya kurs "Att fråga om våldsutsatthet - utbildarkurs för personal inom hälso- och sjukvården" med 31 deltagare från olika delar av landet. 

Kursen ger en introduktion till kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor med fokus på hälso- och sjukvårdens ansvar, och innehåller pedagogik och metodik med inriktning på vuxnas lärande. Efter genomgången kurs ska deltagarna utbilda vidare på sina arbetsplatser. 

Stötta kollegorna

Under den inledande träffen på NCK i Uppsala fick deltagarna en orientering i ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation, tillsammans med föreläsningar och gruppdiskussioner om den yrkesetiska grunden och det formella ansvaret för att ställa frågor om våldsutsatthet.

Eva Karlsson och Annelie Drevstam.
Eva Karlsson och Annelie Drevstam.

En av deltagarna är Eva Karlsson, sjuksköterska från Handens närakut. Hennes erfarenhet är att många har svårt att fråga patienter om utsatthet för våld.  

– Det är ett komplicerat ämne, men det är en av våra arbetsuppgifter att fråga. Och frågar du måste du kunna ta hand om svaret. Jag går kursen bland annat för att kunna hjälpa mina kollegor att känna sig trygga i situationen, säger hon.

Hennes kurskamrat Annelie Drevstam, ledningssjuksköterska på Södersjukhusets akutmottagning, håller med.

– Jag går kursen för att jag och mina kollegor ska få en bred kunskap om att fråga om våld. Jag vill kunna stötta kollegorna i hur man kan göra under samtalen.

Intensiva dagar

De är båda nöjda med den första utbildningsträffen.

– Det är jättespännande, intensivt och med många aha-upplevelser för mig. Det är också bra att det som sägs bygger på en vetenskaplig grund, säger Annelie Drevstam.

Eva Karlsson har tidigare gått NCK:s 15-poängskurs för yrkesverksamma, och hon säger att första dagen på träffen innebar en del repetition, men att det var bra. Hon hoppas få idéer om hur hon kan lägga upp egna kurser framöver. 

– Jag har utbildat en del, men det är svårt när man ska komma på allt själv. 

Ulla Albért är utbildare på NCK och en av kursledarna. 

– Det är oerhört roligt att vi nu kan hålla den här kursen. Söktrycket har varit stort och det är mycket engagerade och kunniga deltagare, säger hon. 

Kursen "Att fråga om våldsutsatthet - utbildarkurs för personal inom hälso- och sjukvården" ger 15 högskolepoäng och pågår på kvartsfart till juni 2015. Ytterligare tre träffar kommer att hållas på NCK, och övriga delar av kursen sker på distans.

Relaterat

Från och med höstterminen 2015 omfattar kursen 7,5 högskolepoäng.
Utbildarkurs för hälso- och sjukvården 7,5 poäng

Nyheter