Ny version av NCK:s lärobok

2014-09-16

NCK:s lärobok ”Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar” samlar teoretisk och praktisk kunskap om mäns våld mot kvinnor. Boken finns nu i en tredje utgåva med bland annat två nya kapitel: ett om samverkan och ett om maskulinitet.

– Våld mot kvinnor är ett eget kunskapsområde, och det är värdefullt att på detta sätt kunna samla experter från olika professioner. En vässad och uppdaterad lärobok ger ökad kunskap och en grund för det fortsatta arbetet, säger Gun Heimer, professor och chef för NCK, och en av de tre redaktörerna för boken.

LärobokTvärvetenskaplig antologi

Läroboken ”Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar” är en tvärvetenskaplig antologi och en viktig del i NCK:s uppdrag att sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor. De olika kapitlen är skrivna av forskare och experter, som också i de flesta fall har varit yrkesverksamma inom de områden de beskriver. Boken ges ut av Studentlitteratur och redaktörer för boken är Gun Heimer, Annika Björck och Chrystal Kunosson från NCK. 

Målgruppen för läroboken är studenter, yrkesverksamma och ideellt engagerade som i sitt arbete möter eller kommer att möta våldsutsatta kvinnor. Läroboken används på flera utbildningar på högskolor och universitet. 

Grundläggande kunskap

Boken är uppdelad i tre block, och det första ger grundläggande teoretisk kunskap och sätter våld mot kvinnor i ett sammanhang. Kapitlen tar bland annat upp våldet i ett globalt perspektiv, hur området har utvecklats i Sverige och hur livssituationen ser ut för våldsutsatta kvinnor och barn som lever med våld i familjen. Ett nyskrivet kapitel handlar om maskulinitet och våld.

– Män står för den absoluta majoriteten av det våld som riktas mot kvinnor, och det är omöjligt att förstå våldet utan att titta på förövarna och de maskulinitetsnormer som finns i samhället, säger Chrystal Kunosson.

Nytt kapitel om samverkan

Bokens andra block handlar om de myndigheter som möter våldsutsatta kvinnor och vilket ansvar de har. Blocket inleds med ett helt nytt kapitel om samverkan, ett område där kunskapen ökat mycket de senaste åren.

– Samverkan är centralt, både inom en verksamhet och mellan verksamheter. Det är nödvändigt att ha kunskap om olika myndigheter och organisationer så bemötande och handläggning fungerar i praktiken, säger Annika Björck, författare till kapitlet och en av redaktörerna.

Den tredje och sista delen i läroboken tar upp andra viktiga samhällsaktörer – de ideella organisationernas verksamhet och medier. Mediernas skildringar av våld mot kvinnor påverkar i hög grad synen på våldet, och i ett kapitel presenteras en analys av hur våldet beskrivs under ett år i tre nyhetstidningar. 

Ökade krav på myndigheterna

NCK:s lärobok kom ut första gången 2003 och denna version är den tredje i ordningen. Mycket har hänt på området under de åren, inte minst har flera lagar skärpts.

– Som utbildare kan jag se att kunskapen på området har fördjupats och blivit mer komplex, med områden som särskild sårbarhet och maskulinitet, säger Chrystal Kunosson.

Kraven har också ökat på myndigheterna från politiskt håll, vilket märks i boken.

– Våld mot kvinnor betraktas i dag som ett angeläget och etablerat kunskapsområde. Med mer kunskap kommer också förståelsen för att man måste utveckla insatserna i samhället, säger Annika Björck.

Nyheter