Smyglansering av ny webbkurs under Almedalsveckan

2016-07-07

Torsdag 7 juli smyglanserades webbkursen om våld som NCK arbetat fram tillsammans med Socialstyrelsen och länsstyrelserna. Det här var ett av två seminarier som NCK arrangerade under Almedalsveckan i Visby.

Projektgruppen med deltagare från NCK, Socialstyrelsen och länsstyrelserna berättade om kursen.
Projektgruppen med deltagare från NCK, Socialstyrelsen och länsstyrelserna berättade om kursen.
Foto: Ola Torkelsson

Den sista finputsningen av den webbaserade introduktionskursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer pågår för tillfället. I september kommer kursen att läggas ut på NCK:s webbplats där den kommer att vara lättillgänglig och kostnadsfri att använda för yrkesgrupper som arbetar med frågorna. 

Men redan under Almedalsveckan fick publiken en förhandstitt. Några bilder ur den serie med våldsutsatta Anna som löper som en röd tråd genom kursen samt filmade kommentarer spelades upp för deltagarna i seminariet. Flera aktörer betonade hur välkommen satsningen är. Efterfrågan på utbildningar inom området har blivit allt större på senare tid, inte minst det senaste året.

– Den här kursen är det många som kommer att ha stor nytta av. Jag hoppas verkligen att satsningen kan bidra till ökad medvetenhet om problematiken och bättre hjälp för alla dem som är utsatta, sade Uppsala universitets rektor Eva Åkesson när hon inledde seminariet.

Chrystal Kunosson, NCK, har fungerat som innehållsansvarig.
Chrystal Kunosson, NCK, har fungerat som innehållsansvarig.

En del av lösningen

Rubriken på seminariet i Almedalen var: ”En webbkurs om våld – en quick-fix för kommunerna?” Men Socialstyrelsens representant Carina Hällberg betonade att webbkursen naturligtvis bara är en del av lösningen.

– Det är väldigt bra om kommunernas personal genomför webbkursen. Utbildning är själva basen för att kunna bedriva en verksamhet av god kvalitet. Men det räcker inte. Kommunerna behöver också arbeta med systematiskt kvalitetsarbete i hela sin verksamhet.

Och NCK:s projektledare Annika Engström poängterade att webbkursen också är tänkt som en språngbräda till ytterligare utbildning inom området. Yrkesverksamma har liksom tidigare även möjlighet att fördjupa sina kunskaper genom att bland annat söka till NCK:s universitetskurser.

– Det är bara genom ökad kunskap vi kommer att kunna ta ytterligare steg framåt.

Unikt samarbete

Arbetet med webbkursen har också varit speciellt till sitt upplägg. En grupp med representanter från de olika myndigheterna har jobbat nära tillsammans.

– Det har varit ett fantastiskt samarbete och egentligen handlar det inte om tre myndigheter utan om 23. Vi som kommer från länsstyrelserna representerar samtliga 21 länsstyrelser runt om i Sverige och så har vi NCK och Socialstyrelsen. Det är faktiskt helt unikt, berättade Katarina Björkgren från Länsstyrelsen Västra Götaland.

I första hand vänder sig kursen till socialtjänstpersonal ute i kommunerna. Men den kommer även att kunna fungera som en bas för personal inom landstinget, rättsväsendet och idéburna organisationer bland annat. När personalen loggar in får de ange vilken yrkeskategori de tillhör och får då även viss yrkesspecifik information.

– Tanken är att den ska kunna användas på flera olika sätt, både enskilt framför datorn och i grupp. Men vi uppmuntrar till att man gör den tillsammans. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation är ett ämne som kräver mycket reflektioner och diskussioner och därför lär man sig bäst om man får göra det tillsammans med andra, sade NCK:s innehållssansvarige Chrystal Kunosson.

Samtal om våld

Barbro Westerholm (L) och Gun Heimer, NCK.
Barbro Westerholm och Gun Heimer.

NCK stod dessutom bakom ett seminarium i Psykisk hälsa-kaféet under Almedalsveckan med rubriken ”Ni säger väl ingenting till min man?”. Det handlade om ett samtal mellan NCK:s föreståndare Gun Heimer och riksdagsledamot Barbro Westerholm (L). De pratade om vårdens ansvar för att upptäcka när äldre kvinnor utsätts för våld.

Men i den avslappnade kafémiljön blev det också ett samtal om hur vi ser på äldre och när man egentligen räknas som äldre.

Se en webbsändning från seminariet i Almedalen om webbkursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
Läs mer om webbkursen om våld

Nyheter