Stor uppslutning vid lanseringsseminarium

2016-10-04

Intresset för webbkursen om våld är stort. Det visar uppslutningen vid de lokala lanseringsseminarierna. Till Folkets hus i Stockholm kom närmare 200 personer med en rad olika professioner.

– Genom ökad kunskap kan vi stärka möjligheterna att upptäcka kvinnor som utsätts för våld. Vi måste ha de rätta glasögonen på oss så vi ser när något inte stämmer, sade Chris Heister, landshövding i Stockholms län, när hon invigde evenemanget.

En stor sal med publik som lyssnar på föredrag.
Annika Engström, projektledare från NCK, föreläser vid lanseringsseminariet i Stockholm.

I publiken fanns socialtjänsten i Hudiksvall, Ekerö och Kristianstad representerade, liksom personal från Stockholms läns landsting, äldrevården i Haninge och kvinnojouren i Tierp med flera. Många hade redan stor erfarenhet inom området men såg en möjlighet att använda webbkursen för att sprida informationen till sina arbetskamrater. Att alla därmed får en gemensam grund att stå på var en fördel som flera betonade.

– I dag finns kunskapen hos oss som arbetar direkt med frågorna men egentligen behöver alla som träffar våldsutsatta det här. Det skulle öka förståelsen för vårt arbete, göra det lättare att samarbeta inom kommunen och fler utsatta kvinnor skulle kunna hänvisas till oss för att få hjälp, menade Cecilia Wemhöner från familjefridsteamet i Norrtälje kommun.

Även bra inom vården

Eftersom våldsutsatthet är vanligt förekommande är det många yrkesverksamma som möter, eller kan komma att möta, utsatta kvinnor. Cecilia Brättemark, KBT-terapeut på Södermalms beroendeteam, berättade att de ofta ställs inför problematiken i sitt arbete.

– En stor andel av de missbrukande kvinnor som kommer till oss är, eller har varit utsatta för våld. En del har börjat dricka som en konsekvens av det de varit med om.

Men det är inte bara inom socialtjänsten och vid till exempel kvinnojourerna som kursen kan komma till användning. Vårdbiträden i äldreomsorgen och studenter vid barn- och fritidsprogrammet är andra möjliga målgrupper som publiken vid seminariet valde att lyfta.

Ett par kommuner funderar redan på att gå ut brett och låta yrkesverksamma inom flera olika förvaltningar ta del av materialet. Att webbkursen är lätt att genomföra vid den egna arbetsplatsen och innehåller ett varierat material bestående av både grafik, film, bild och text var något som välkomnades.

För Annika Engström, projektledare på NCK, och Chrystal Kunosson, innehållsansvarig, har det varit intensiva veckor inför lanseringen. När de tre lanseringsseminarierna i Luleå, Stockholm och Göteborg nu är avklarade kommer länsstyrelserna att fortsätta arbetet med att sprida kursen på egen hand.

– Det känns väldigt roligt att vi nu går in i nästa fas och att vi kommer att få se hur kursen används och vad ni tycker om den, sade Chrystal Kunosson under sitt föredrag i Stockholm.

Läs mer om webbkursen om våld

Nyheter