Utbildarkursen ger ringar på vattnet i Norrtälje

2017-01-10

Tanken med NCK:s utbildarkurs är att fler ska kunna utbilda om våld. Sedan i höstas är ett av de verktyg som används i undervisningen den nya webbkursen om våld. I Norrtälje kommun har en av utbildarkursens deltagare, Denise H Keyser, i sin tur utbildat tolv personer i att hålla webbkursens gruppspår för sina kolleger.

Ett antal deltagare lyssnar till föreläsaren. I mitten syns en kvinna
Sarah Teodorsson (mitt i bilden) är skolkurator vid Roslagsskolan i Norrtälje. Hon var en av deltagarna som passade på att lära sig mer om våld i nära relationer.

Det är torsdag förmiddag och den lilla salen i Trygg i Norrtälje kommuns lokaler vid busstorget är full till sista plats. Deltagarna från Svenska kyrkan, förskoleverksamheten, socialpsykiatrin, fältassistenterna, socialtjänsten, skolkuratorerna, barn- och ungdomspsykiatrin, familjerådgivarna och polisen diskuterar ivrigt i skenet av levande ljus.

Det handlar om utmaningarna med att utbilda om våld. Vilka svårigheter riskerar man att möta? Hur bemöter man de ibland starka reaktioner som ämnet kan väcka?

Porträtt på Denise H Keyser
Denise H Keyser

– Det kan vara känslor av vanmakt. ”Det här kommer aldrig att förändras”. Men det kan också vara ifrågasättande av fakta och att man vill flytta fokus från de utsatta kvinnorna till männen istället, förklarar Denise H Keyser.

Som en del av NCK:s utbildarkurs har hon haft i uppgift att planera och genomföra en utbildning på hemmaplan. Hon valde att utbilda gruppledare som i sin tur ska hålla webbkursen om våld med sina kolleger framöver.

De började med att själva göra webbkursen och därmed få grundläggande kunskap inom området. Nu får de också några råd på vägen om vad en gruppledare ska tänka på.

– Ha en ödmjukhet inför gruppen och att motstånd kan finnas i förhållande till ämnet. Utgå ifrån att det bland deltagarna kan finnas egna våldserfarenheter. Påminn dig om din egen expertis och ta hjälp av varandra när det uppstår problem.

Det här är andra gången deltagarna träffas och engagemanget är stort. Flera kommer från den samverkansgrupp som finns i Norrtälje kommun där Denise H Keyser arbetar som samordnare för arbetet mot våld i nära relationer på heltid sedan ett år tillbaka.

Alla delar av kommunen

När det blir dags att diskutera i bikupor vad som krävs för att kunna utbilda om våld sprider sig ett trivsamt sorl i rummet. Några av deltagarna påpekar att om man är trygg i det man ska säga är det lättare att hantera det oförutsedda. Någon annan menar att det kan vara svårt att ändra folks värderingar men att man kan börja med att göra dem synliga.

– Jag har valt att göra en miniversion av utbildarkursen. Jag kan inte utbilda alla själv och på det här sättet blir vi fler som utbildar. Resultatet kommer att bli att några inom alla delar av kommunen kommer att ha den här kunskapen, säger Denise H Keyser.

Ulla Albért, t f utbildningschef, menar att Norrtälje kommun är ett exempel på hur utbildarkursen kan ge ringar på vattnet. Ett av de effektivaste sätten att sprida kunskapen brett är just att utbilda fler utbildare. Det var också anledningen till att NCK startade utbildarkurser för ett antal år sedan.

– Efterfrågan på utbildning är mycket stor och NCK har ingen möjlighet att utbilda alla. Olika personalkategorier behöver också olika mycket kunskap. För några räcker den introduktion som webbkursen kan ge medan andra behöver fördjupad kunskap som man kan få genom de universitetskurser vi erbjuder på NCK, säger hon.

Utbildar om mäns våld mot kvinnor from NCK on Vimeo.

Läs mer om utbildarkursen
Läs mer och gå webbkursen om våld

Nyheter