Umeå först ut när webbstöd för vården lanserades

2018-02-21

Tandvårdens och ungdomsmottagningarnas arbete mot våld i nära relationer väckte uppmärksamhet när webbstöd för vården lanserades i Umeå. Det här var det första i en rad lanseringsseminarier runt om i Sverige. Här nedan hittar du även bilder från övriga seminarier och länkar till filmer.

Personal från ASTA-mottagningen berättar om sin verksamhet när webbstöd för vården lanserades i Umeå.
Åsa Söderberg och Birgitta Näsman Boberg från ASTA-mottagningen vid Psykiatricentrum berättade om sin verksamhet som ett regionalt exempel när webbstöd för vården lanserades i Umeå.

Webbstöd för vården lanserades vid ett seminarium på Norrlands universitetssjukhus i Umeå 20 februari. Det handlar om ett nytt verktyg som riktar sig till personal inom hälso- och sjukvård och tandvård som möter patienter som utsätts för våld. Webbstöd för vården är ett regeringsuppdrag och har utvecklats i samverkan med Socialstyrelsen som även inledde seminariet.

Kristina Olofsson, utredare, berättade om den nya nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och de uppdrag som Socialstyrelsen har inom området. Jurist Gabriella Falkelius fortsatte med att redogöra för Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4). Därefter förklarade Åsa Witkowski, chef för NCK:s patientverksamhet, vilken nyckelroll vården kan spela inom det här området.

Nytt material för tandvården

Under eftermiddagen presenterades webbstödet av informatör Eva Nevelius som bland annat visade några av de filmer som tagits fram särskilt för tandvården. Det är dels en fördjupningsfilm där tandläkare och experter i odontologi berättar hur de ser på tandvårdens möjligheter att upptäcka våldsutsatta patienter, dels två dramatiserade filmer där tandläkare ställer frågor om våld till patienter i olika situationer inom tandvården.

För Lena Mårell, tandläkare, och Malin Tillman, tandsköterska, vid sjukhustandvården i Umeå blev det lite av en aha-upplevelse.

– Det slog mig plötsligt att jag har jobbat över 30 år som tandläkare men aldrig vetat vart jag ska hänvisa de här patienterna vidare, sade Lena Mårell som bland annat möter många patienter med tandvårdsrädsla. En av de signaler som kan ha ett samband med våldsutsatthet.

Under seminariet betonade Åsa Witkowski bland annat vikten av att tandvården är observant. 

– Det handlar dels om traumaskador i mun- och halsregionen som kan vara tydliga tecken på våldsutsatthet men även sådant som upplevs som mer diffust som bettfysiologiska besvär, tandvårdsrädsla och större kariesangrepp. Det behöver inte vara våld som är orsaken men det är sådant ni bör reagera på och vara lyhörda för, sade hon bland annat.

Tandläkaren Lena Mårell tillsammans med tandsköterskan Malin Tillman vid seminariet i Umeå.
Tandläkaren Lena Mårell och tandsköterskan Malin Tillman från sjukhustandvården var några av deltagarna vid seminariet i Umeå.

Under eftermiddagen presenterades även regionala lärande exempel, bland annat från ungdomsmottagningarna i Örnsköldsvik och Sundsvall, där man sedan 2009 frågat ungdomarna rutinmässigt om de varit utsatta för våld. Det sker med hjälp av ett omfattande frågebatteri som handlar om både kost, sömn, alkohol, droger – och våld.

– Vi ber om lov att få ställa frågorna men jag har bara varit med om att någon sagt nej en gång. De flesta tackar ja och tycker det är bra att man frågar. En del har inte tänkt på att de varit utsatta för något tidigare, berättade Ulrika Hafvenström, kurator vid ungdomsmottagningen i Sundsvall.

Fler seminarier på andra orter

Andra regionala exempel var ASTA-mottagningen för personer som varit utsatta för sexuellt våld eller våld i partnerrelationer från Umeå och barn- och ungdomspsykiatrin från Östersund. Lanseringen fortsatte med ett seminarium i Göteborg 27 februari, Karlstad 6 mars, Stockholm 23 april. Ytterligare ett seminarium planeras till Malmö 13 november.

Se filmen från lanseringsseminariet i Umeå

Lanseringsseminarium i Göteborg

Åsa Witkowski och Eva-Karin Bergström samtalar.
27 februari hölls lanseringsseminarium för webbstöd för vården i Göteborg. Här samtalar Eva-Karin Bergström, enhetschef vid Hälsoodontologiska enheten, Region Västra Götaland med Åsa Witkowski, NCK.

Lanseringsseminarium i Karlstad

Monika Högsnes och Carin Jonsson från Landstinget i Värmland samtalar i en paus vid lanseringsseminariet.
Monika Högsnes och Carin Jonsson från Landstinget i Värmland samtalar i en paus vid lanseringsseminariet i Karlstad 6 mars.

Läs mer om utbildargruppen som presenterades som ett regionalt lärande exempel vid lanseringen i Karlstad.

Lanseringsseminarium i Stockholm

Bild från mingel vid seminariet i Stockholm.
23 april hölls lanseringsseminarium på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. Medverkade gjorde bland andra Gun Heimer, NCK:s chef och Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen. 

Se film från seminariet i Stockholm

Lanseringsseminarium i Malmö

Bild på publiken vid seminariet i Malmö
Runt 150 personer kom till Jubileumsaulan vid Skånes universitetssjukhus när webbstöd för vården lanserades i Malmö 13 november.
Bild på Pernilla Juréus, Maj-Lis Olsson, Pernilla Wargéus och Anette Mörk.
Pernilla Juréus, kvalitetschef Folktandvården Skåne, Maj-Lis Olsson, hälso- och sjukvårdsstrateg, Landstinget Blekinge, Pernilla Wargéus, barnmorska/projektledare och Anette Mörk, barnmorska/sexolog vid Barnmorskemottagningen City presenterade regionala exempel på arbete mot våld i nära relationer vid lanseringsseminariet i Malmö.


Gå direkt till webbstöd för vården
Se inbjudan till lanseringsseminarierna på de olika orterna

Nyheter