Fadime-dagen med kunskap i centrum

2019-01-22

Kunskapens betydelse för arbetet med kvinnor som utsätts för våld lyftes fram av Åsa Witkowski, chef för patientverksamheten på NCK, under konferensen ”Till minne av Fadime Sahindal” i Stockholm.

Fotografi från konferensen till Fadime Sahindals minne i Stockholm.

– Högskoleförordningens ändrade examensordning för en rad utbildningsprogram har gjort kunskap om mäns våld mot kvinnor obligatorisk. Dessutom måste vi nå dem som redan är yrkesverksamma med kunskap och verktyg för att de ska kunna ge kvinnor som utsätts för våld rätt omhändertagande, sa Åsa Witkowski.

Åsa Witkowski berättade i föredraget om NCK:s webbstöd för kommuner och webbstöd för vården som är delar av NCK:s kunskapsbank.

– I kunskapsbanken finns kunskap om våld från både forskare och myndigheter samlad på ett ställe. Det här är ett arbete som vi måste göra tillsammans, sa Åsa Witkowski.

Plikt att motverka våld

Konferensen på Norra Latin i Stockholm inleddes av Bernardita Núñez, verksamhetsledare för Terrafem.

Fotografi på Bernardita Núñez på Terrafem.– Det är vår plikt gentemot Fadime Sahindal att motverka våld i hederns namn och ge kvinnor och flickor som utsätts för våld i hederns namn stöd. Målet med konferensen är att få mer kunskap och lyssna till erfarenheter för att kunna ge stöd, sa Bernardita Núñez.

För sjuttonde året i rad arrangerade den ideella organisationen Terrafem konferensen för att hedra minnet av Fadime Sahindal som mördades 2002. I år genomfördes den tillsammans med Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.

Nyheter