Fullsatt på dagar för yrkesverksamma

2019-02-01

Varje år arrangerar NCK tre dagar med föreläsningar för att ge yrkesverksamma grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor. I slutet av januari samlades nära 200 deltagare från hela landet i Universitetshuset i Uppsala.

Foto på föreläsningssalen under introduktionsdagarna

Deltagarna strömmar uppför den breda trappan i Universitetshuset för att ta plats i sal X. Många stannar till vid bokbordet utanför salen för att ta med sig rapporter och informationsmaterial tillbaka till sina arbetsplatser – på kommuner, myndigheter, hälso- och sjukvård och ideella organisationer.

Efter att Ulla Albért, t f utbildningschef vid NCK, hälsat välkommen inleder Malin Eriksson, utbildare, med en introduktion av kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

NCK har arrangerat introduktionsdagarna ”Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar” under många år. Syftet är att ge yrkesverksamma både grundläggande kunskap och viss fördjupning i form av ny forskning i ämnet.

Nya tankar för arbetet

Foto på Sofia Eriksson, en av deltagarnaSofia Eriksson är sjuksköterska på Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset, SöS, i Stockholm. Hon är på plats tillsammans med flera kolleger.

– För mig är det väldigt relevant att delta under dagarna. Det jag tänker mycket på nu efter att ha lyssnat på föreläsningarna är hur vi kan samverka med andra instanser som finns runt omkring den som är våldsutsatt. Det kan till exempel handla om Polisen, säger hon.

Praktisk kunskap för vardagen

Våld mot äldre, hedersrelaterat våld och förtryck och rättsväsendets arbete är några av de ämnen som lyfts fram under föreläsningarna. Ofta kopplar föreläsarna innehållet direkt till de yrkesverksammas vardag. Siv-Britt Björktomta, socionom och fil. dr i socialt arbete vid CESAR, Centrum för socialt arbete på Uppsala universitet, betonar hur viktigt det är att personer som möter våldsutsatta i sitt yrke ser till individens behov.

– I mötet med den som är utsatt för våld är det betydelsefullt att fråga sig vilken typ av våld som individen är utsatt för. Olika typer av våld kräver olika insatser, säger Siv-Britt Björktomta.


Film från dagarna

Nyheter